Điểm tin mời thầu ngày 21/11/2019

Cập nhật: 10:41 | 21/11/2019

TBCKVN - Trong ngày 21/11/2019, trên phạm vi cả nước có 1900 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

diem tin moi thau ngay 21112019

Điểm tin mời thầu ngày 20/11/2019

diem tin moi thau ngay 21112019

Điểm tin mời thầu ngày 19/11/2019

diem tin moi thau ngay 21112019

Điểm tin mời thầu ngày 18/11/2019

diem tin moi thau ngay 21112019
Ảnh minh họa

Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Lâm Hà sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 1: Chi phí xây lắp + Hạng mục chung với giá gói thầu là 4.285.945.468 đồng

- Gói thầu số 2: Chi phí giám sát thi công với giá gói thầu là 113.270.361 đồng

- Gói thầu số 3: Chi phí bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 16.644.448 đồng

- Gói thầu số 4: Chi phí kiểm toán công trình với giá gói thầu là 87.780.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 5.000.000.000 đồng.

Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu San nền 2ha cho Công ty TNHH Đúc Nam Ninh (đợt 1) với giá gói thầu là 2.239.000.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 676.300.597.923 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 1: Tư vấn thiết kế BVTC-DT với giá gói thầu là 428.796.000 đồng

- Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC-DT với giá gói thầu là 62.244.000 đồng

- Gói thầu số 3: Tư vấn thiết kế phần biển quản cáo với giá gói thầu là 255.118.000 đồng

- Gói thầu số 4: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng với giá gói thầu là 60.861.000 đồng

- Gói thầu số 5: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng với giá gói thầu là 17.290.000 đồng

- Gói thầu số 6: Gói thầu thi công xây dựng với giá gói thầu là 17.808.875.000 đồng

- Gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 413.062.000 đồng

- Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 25.935.000 đồng

- Gói thầu số 9: Kiểm toán với giá gói thầu là 240.076.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 22.403.175.000 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 3.220.192 đồng

- Gói thầu số 02 Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 2.000.000 đồng

- Tư vấn thực hiện đề cương và dự toán nhiệm vụ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh An Giang với giá gói thầu là 1.610.095.524 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.651.930.000 đồng.

Công ty TNHH tư vấn đầu tư TFC Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị truyền hìnhvới giá gói thầu là 816.678.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 1.326.177.000 đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Lập trình IoT Ardunio với giá gói thầu là 125.600.000 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoa Lư sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xây lắp công trình: Tuyến đường trục chính đoạn từ khu Đồng Si đi Thạch Tác xã Ninh Mỹ (Đoạn từ cọc C17 đến C29) với giá gói thầu là 6.264.420.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 6.925.732.000 đồng.

Công ty TNHH MTV nhôm Lâm Đồng-TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Vệ sinh làm sạch vật liệu đóng bám bên trong hệ thống các đường ống, bình bồn và các thiết bị công nghệ thuộc dây chuyền sản xuất alumin bằng tia nước áp lực cao năm 2020 với giá gói thầu là 49.363.953.164 đồng.

Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin với giá gói thầu là 4.680.701.800 đồng. Tổng mức đầu tư là 4.929.827.601 đồng.

Báo Hải quan sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua máy quay phim, máy ảnh và các phụ kiện với giá gói thầu là 319.000.000 đồng.

Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn Xây dựng Phước Tấn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp với giá gói thầu là 938.476.182 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây lắp với giá gói thầu là 28.903.261 đồng

- Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 3.247.127 đồng

- Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu với giá gói thầu là 1.000.000 đồng

- Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 1.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.159.402.974 đồng.

Sở giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn xây dựng phần mềm với giá gói thầu là 150.132.815 đồng

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị với giá gói thầu là 167.958.027 đồng

Tổng mức đầu tư là 318.090.842 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Lập HSMT, ĐGHSDT gói thầu xây lắp với giá gói thầu là 3.972.068 đồng

- Xây lắp (gồm hạng mục chung) với giá gói thầu là 1.147.996.618 đồng

- Giám sát thi công xây lắp với giá gói thầu là 36.770.332 đồng

- Chi phí bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 2.759.607 đồng

- Kiểm toán với giá gói thầu là 26.400.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.500.000.000 đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói số 01: lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 7.429.000 đồng

- Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả đấu thầu với giá gói thầu là 3.714.000 đồng

- Mua sắm máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay với giá gói thầu là 3.714.570.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 3.725.712.000 đồng.

Công ty TNHH CCI sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 1.368.072.341 đồng

- Quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 86.803.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.635.446.000 đồng.

Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm phần mềm nội bộ quản lý công tác kiểm định, thí nghiệm thiết bị, dụng cụ điện và phương tiện đo nhóm 2 với giá gói thầu là 660.857.657 đồng.

Văn phòng Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Chỉnh trang cảnh quan hành lang trường quay và văn phòng tại Tòa nhà trung tâm THVN với giá gói thầu là 920.456.500 đồng.

Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thị xã An Khê sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Xây lắp công trình với giá gói thầu là 670.933.000 đồng

- Giám sát công trình với giá gói thầu là 20.658.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 800.000.000 đồng.

Công ty cổ phần than Vàng Danh-Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Vận chuyển công nhân năm 2020 khu vực Quảng Yên, Nam Khê và Vàng Danh với giá gói thầu là 12.454.399.286 đồng.

Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công đường dây cáp ngầm và trạm biến áp 3 pha 630KVA 22/0,4KV cấp điện cho Trạm xử lý nước thải tại khu 3 với giá gói thầu là 2.482.295.058 đồng. Tổng mức đầu tư là 3.015.689.243 đồng.

Linh Linh

hyundai-160x600-2