Điểm tin mời thầu ngày 20/8/2019

Cập nhật: 10:00 | 20/08/2019

TBCKVN - Trong ngày 20/8/2019, trên phạm vi cả nước có 1910 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2019.

diem tin moi thau ngay 2082019

Điểm tin mời thầu ngày 19/8/2019

diem tin moi thau ngay 2082019

Điểm tin mời thầu ngày 18/8/2019

diem tin moi thau ngay 2082019

Điểm tin mời thầu ngày 17/8/2019

diem tin moi thau ngay 2082019
Ảnh minh họa

Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Lâm Thao sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 26.894.000 đồng

- Tư vấn lập bản vẽ thu hồi và giao đất với giá gói thầu là 100.000.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 222.014.000 đồng

- Kiểm toán với giá gói thầu là 134.203.000 đồng

- Xây lắp + hạng mục chung + thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường với giá gói thầu là 7.327.856.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 11.488.051.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Xây dựng và Công nghệ môi trường Quang Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí hạng mục chung) với giá gói thầu là 6.878.467.428 đồng. Tổng mức đầu tư là 8.505.000.000 đồng.

Công an tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất với giá gói thầu là 1.027.000 đồng

- Thi công xây dựng hàng rào tường tạm giữ các phương tiện vi phạm trật tự ATGT tại trạm CSGT tuyến QL13 với giá gói thầu là 237.830.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 238.857.000 đồng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bảo Lạc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Đường Tỉnh 217 Bảo Lạc - Cốc Pàng (Km0 - Km5) huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với giá gói thầu là 2.619.699.000 đồng.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kiến trúc đô thị Minh Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) với giá gói thầu là 8.330.842.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 9.756.807.000 đồng.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển và TM An Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung với giá gói thầu là 503.000.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công gói thầu toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung với giá gói thầu là 15.900.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 585.000.000 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thi công xay lắp CT với giá gói thầu là 13.019.955.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 14.930.193.000 đồng.

Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Lập báo cáo quan trắc môi trường đợt 2 năm 2019 với giá gói thầu là 90.321.000 đồng.

Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Ninh Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây lắp với giá gói thầu là 10.448.670.179 đồng

- Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT với giá gói thầu là 39.360.039 đồng

- Tư vấn giám sát với giá gói thầu là 333.241.568 đồng

- Kiểm định xây dựng công trình với giá gói thầu là 116.634.549 đồng

- Kiểm toán với giá gói thầu là 166.060.400 đồng

Tổng mức đầu tư là 14.851.905.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Di chuyển MBA lực (giai đoạn 1) Công trình Thay MBA 2x40MVA thành 2x63MVA TBA 110kV Tân Hưng với giá gói thầu là 483.034.088 đồng. Tổng mức đầu tư là 56.511.895.923 đồng.

Viễn Thông Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Kiểm toán công trình với giá gói thầu là 4.466.000 đồng

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời hòa lưới với giá gói thầu là 279.103.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 283.569.000 đồng.

Công ty thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu E-RG26: Mua sắm công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất – Công ty thủy điện Sơn La năm 2019 với giá gói thầu là 57.640.000 đồng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm máy vi tính để bàn với giá gói thầu là 90.000.000 đồng.

Ủy ban nhân dân xã Đăk phơi, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua bò cái sinh sản (bò vàng địa phương) thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình 135 năm 2019 tại xã Đắk Phơi với giá gói thầu là 210.000.000 đồng.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Phúc Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Xây lắp với giá gói thầu là 61.094.000.000 đồng

- Giám sát xây dựng với giá gói thầu là 1.358.000.000 đồng

- Lập bản đồ đo thu hồi và giao đất với giá gói thầu là 117.116.000 đồng

- Rà phá bom mìn với giá gói thầu là 190.735.000 đồng

- Khảo sát, lập thiết kế BVTC-DT với giá gói thầu là 970.627.000 đồng

- Giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC với giá gói thầu là 13.704.000 đồng

- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 với giá gói thầu là 83.025.000 đồng

- Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 2 và số 5 với giá gói thầu là 17.906.000 đồng

- Tư vấn thẩm tra an toàn giao thông với giá gói thầu là 50.000.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 170.359.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 99.646.801.000 đồng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Sa Pa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây dựng công trình với giá gói thầu là 509.800.000 đồng

- Quản lý dự án với giá gói thầu là 13.000.000 đồng

- Giám sát thi công với giá gói thầu là 14.200.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 699.439.496 đồng.

Điện lực Long Thành - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Dịch vụ thí nghiệm vật tư thiết bị các công trình ĐTXD năm 2019 với giá gói thầu là 54.415.603 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thực hiện đề án "Điều tra, khảo sát, lập kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Nghệ An" với giá gói thầu là 1.062.000.000 đồng

- Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ đấu thầu với giá gói thầu là 8.700.000 đồng

- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 2.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.085.000.000 đồng.

Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Lập báo cáo KTKT xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ xử lý nước nhà máy nước Nam Dương, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định với giá gói thầu là 60.610.000 đồng.

Công Ty Cổ Phần Than Núi Béo Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa trung đại tu trạm bơm dịch nhũ hóa BRW200/31.5 số 01 với giá gói thầu là 509.277.217 đồng.

Linh Linh

hyundai-160x600-2