Điểm tin mời thầu ngày 17/1/2020

Cập nhật: 10:00 | 17/01/2020

TBCKVN - Trong ngày 17/1/2020, trên phạm vi cả nước có 2210 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019. Tiêu biểu là Viện Hàng không Vũ trụ Viettel Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội triển khai mời thầu với giá gói thầu lên đến 56.860.317.283 đồng...

diem tin moi thau ngay 1712020

Điểm tin mời thầu ngày 16/1/2020

diem tin moi thau ngay 1712020

Điểm tin mời thầu ngày 14/1/2020

diem tin moi thau ngay 1712020

Điểm tin mời thầu ngày 13/1/2020

diem tin moi thau ngay 1712020
Ảnh minh họa

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Xây lắp với giá gói thầu là 2.280.044.000 đồng

- Tư vấn giám sát với giá gói thầu là 74.831.000 đồng

- Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 74.899.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.599.520.000 đồng.

Trung tâm y tế huyện Phú Giáo sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua bổ sung vật tư y tế cho Trung tâm y tế huyện Phú Giáo với giá gói thầu là 193.225.000 đồng.

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp hàng văn phòng phẩm, hàng rẻ tiền mau hỏng, hàng vệ sinh 06 tháng đầu năm 2020 với giá gói thầu là 1.181.936.500 đồng.

Viện Hàng không Vũ trụ Viettel Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- 208 2019 HKVT-PTĐ Mua sắm thước cặp điện tử, panme, thiết bị đo lỗ, máy đo góc, thiết bị hiệu chỉnh bàn xoay với giá gói thầu là 1.855.713.847 đồng

- 209 2019 HKVT-PTĐ Mua sắm thiết bị, đồng hồ đo điện, điện trở với giá gói thầu là 1.486.688.390 đồng

- 210 2019 HKVT-PTĐ Mua sắm máy khắc laser, máy hàn laser với giá gói thầu là 993.661.693 đồng

- 211 2019 HKVT-PTĐ Mua sắm công cụ điện, điện tử, máy khoan, máy mài, kính hiển vi với giá gói thầu là 859.646.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 56.860.317.283 đồng

Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất máy nông nghiệp Hoàng Thắng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Mua nguyên vật liệu chế tạo các thiết bị gieo hạt cỡ nhỏ, vừa và lớn bằng công nghệ ép nhựa với giá gói thầu là 77.000.000 đồng

- Thuê chế tạo và hiệu chỉnh 10 bộ khuôn các chi tiết của thiết bị gieo hạt với giá gói thầu là 850.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.900.000.000 đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp với giá gói thầu là 13.873.864 đồng

- Xây lắp và thiết bị (bao gồm hạng mục chung) với giá gói thầu là 3.817.246.649 đồng

- Giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị với giá gói thầu là 109.662.628 đồng

- Bảo hiểm với giá gói thầu là 3.532.697 đồng

- Kiểm toán với giá gói thầu là 92.467.408 đồng

Tổng mức đầu tư là 5.392.000.000 đồng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Xây lắp công trình với giá gói thầu là 2.051.719.000 đồng

- Giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 65.120.000 đồng

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 8.564.000 đồng

- Chi phí kiểm toán với giá gói thầu là 41.906.000 đồng

- Quản lý dự án với giá gói thầu là 59.146.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.381.050.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thị xã Ngã Bảy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung với giá gói thầu là 4.182.566.000 đồng

- Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng với giá gói thầu là 18.130.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 132.751.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 3.233.000 đồng

- Chi phí thiết bị với giá gói thầu là 957.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 5.997.976.000 đồng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Xây lắp công trình với giá gói thầu là 3.839.305.000 đồng

- Giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 121.856.000 đồng

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 16.025.000 đồng

- Chi phí kiểm toán với giá gói thầu là 77.440.000 đồng

- Quản lý dự án với giá gói thầu là 110.677.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 4.398.511.000 đồng.

Chi cục Thuế Quận 5 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Dịch vụ vệ sinh trụ sở Chi cục Thuế Quận 5 với giá gói thầu là 195.360.000 đồng. Tổng mức đầu tư là 200.860.000 đồng.

Công ty Điện lực Yên Bái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT với giá gói thầu là 221.364.000 đồng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Xây lắp công trình với giá gói thầu là 1.210.966.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 1.171.000 đồng

- Giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 38.435.000 đồng

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 5.054.000 đồng

- Chi phí kiểm toán với giá gói thầu là 22.400.000 đồng

- Quản lý dự án với giá gói thầu là 34.909.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 1.399.983.000 đồng.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: Xây lắp công trình với giá gói thầu là 2.527.807.000 đồng

- Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 12.153.000 đồng

- Giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 38.435.000 đồng

- Giám sát thi công xây dựng với giá gói thầu là 77.852.000 đồng

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 8.410.000 đồng

- Chi phí kiểm toán với giá gói thầu là 52.272.000 đồng

- Quản lý dự án với giá gói thầu là 64.875.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 2.969.999.000 đồng.

Thanh Hằng

hyundai-160x600-2