Điểm tin mời thầu ngày 16/5/2019

Cập nhật: 09:29 | 16/05/2019

TBCKVN - Trong ngày 16/5/2019, trên phạm vi cả nước có 1420 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2019.   

diem tin moi thau ngay 1652019 Điểm tin mời thầu ngày 15/5/2019
diem tin moi thau ngay 1652019 Điểm tin mời thầu ngày 14/5/2019
diem tin moi thau ngay 1652019 Điểm tin mời thầu ngày 13/5/2019

Ban Quản lý dự án Công trình giao thông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 7: Tư vấn kiểm toán. Với giá gói thầu là 750.000.000 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Lào Cai II sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm xe ô tô 16 chỗ ngồi trang bị cho Hội sở Agribank CN Lào Cai II. Với giá gói thầu là 879.000.000 đồng.

diem tin moi thau ngay 1652019
Ảnh minh họa

Uỷ ban nhân dân xã Liên Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT, với giá gói thầu là 6.264.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công, với giá gói thầu là 55.539.000 đồng.

- Bảo hiểm công trình, với giá gói thầu là 2.081.000 đồng.

- Xây dựng công trình + Chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu là 1.803.329.000 đồng.

Tổng mức đầu tư là 1.962.015.000 đồng.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Phụ tùng cho thiết bị của xưởng TBN TBCN (CD-061/19). Với giá gói thầu là 152.574.679 đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm băng từ phục vụ công tác sao lưu dữ liệu BIDV. Với giá gói thầu là 1.833.480.000 đồng.

Văn phòng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Thuê dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam năm 2019. Với giá gói thầu là 396.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 04: Thẩm tra ATGT trước khi đưa vào khai thác (các cầu: Vĩnh Thạnh, Ngã Cái, Thầy Lâm và Thủ Ô). Với giá gói thầu là 54.817.000 đồng.

- Gói thầu số 05: Kiểm toán công trình (các cầu: Vĩnh Thạnh, Ngã Cái, Thầy Lâm và Thủ Ô). Với giá gói thầu là 1.138.640.000 đồng

- Gói thầu số 10: Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế BVTC (các cầu: Ngã Cái, Thầy Lâm và Thủ Ô). Với giá gói thầu là 33.000.000 đồng.

- Gói thầu số 11: Khảo sát, lập TKBVTC-DT (các cầu: Ngã Cái, Thầy Lâm và Thủ Ô). Với giá gói thầu là 1.805.469.000 đồng.

- Gói thầu số 12: Thẩm tra thiết kế BVTC-DT (các cầu: Ngã Cái, Thầy Lâm và Thủ Ô). Với giá gói thầu là 129.762.000 đồng.

- Gói thầu số 13: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom mìn, vật nổ (các cầu: Ngã Cái, Thầy Lâm và Thủ Ô). Với giá gói thầu là 7.379.000 đồng.

- Gói thầu số 14: Bảo hiểm công trình xây dựng (các cầu: Ngã Cái, Thầy Lâm và Thủ Ô). Với giá gói thầu là 431.162.000 đồng.

- Gói thầu số 15: Rà phá bom mìn, vật nổ (các cầu: Ngã Cái, Thầy Lâm và Thủ Ô). Với giá gói thầu là 245.960.000 đồng.

- Gói thầu số 16: Thi công xây dựng các cầu: Ngã Cái, Thầy Lâm và Thủ Ô. Với giá gói thầu là 68.438.365.000 đồng.

Tổng mức đầu tư là 202.569.000.000 đồng.

Ban chỉ huy quân sự quận 9 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Cano, với giá gói thầu là 1.000.000.000 đồng.

Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố Kon Tum sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu xây lắp, với giá gói thầu là 2.728.710.225 đồng.

- Tư vấn giám sát thi công gói thầu xây lắp công trình, với giá gói thầu là 86.606.890 đồng.

- Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất xây lắp, với giá gói thầu là 11.389.399 đồng.

- Bảo hiểm gói thầu xây lắp, với giá gói thầu là 3.954.653 đồng.

- Kiểm toán công trình, với giá gói thầu là 74.795.417 đồng.

Hoàng Hà

hyundai-160x600-2