Điểm tin mời thầu ngày 14/12/2019

Cập nhật: 11:00 | 14/12/2019

TBCKVN - Trong ngày 14/12/2019, trên phạm vi cả nước có 1800 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019. Tiêu biểu là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi triển khai mời thầu với giá gói thầu lên đến 126.000.000.000 đồng.....

diem tin moi thau ngay 14122019

Điểm tin mời thầu ngày 13/12/2019

diem tin moi thau ngay 14122019

Điểm tin mời thầu ngày 12/12/2019

diem tin moi thau ngay 14122019

Điểm tin mời thầu ngày 11/12/2019

diem tin moi thau ngay 14122019
Ảnh minh họa

Chi nhánh Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại CNTVAd năm 2020 với giá gói thầu là 198.000.000 đồng.

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất với giá gói thầu là 366.576.100 đồng

- Tư vấn lập bản yêu cầu báo giá và đánh giá báo giá với giá gói thầu là 2.000.000 đồng

- Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất với giá gói thầu là 2.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 370.576.100 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Sơn Tây sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 01: lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng + thiết bị với giá gói thầu là 20.473.000 đồng

- Gói thầu số 02: Chi phí thẩm định giá thiết bị với giá gói thầu là 2.200.000 đồng

- Gói thầu số 03: thi công xây dựng công trình phần bổ sung + lắp đặt thiết bị + Chi phí hạng mục chung phần bổ sung với giá gói thầu là 4.620.628.000 đồng

- Gói thầu số 04: Giám sát thi công xây dựng + lắp đặt thiết bị phần bổ sung với giá gói thầu là 149.552.000 đồng

- Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 13.415.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 36.653.246.000 đồng.

Công ty TNHH Đấu thầu Cửu Long Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 1: Thực hiện công tác quét dọn, thu gom đất đá rơi vãi và phun xịt nước rửa đường, tuyến đường ĐT 768 (chiều dài 06km - đoạn giao đường Đồng Khởi đến giao đường Nhà máy nước Thiện Tân), xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu với giá gói thầu là 5.586.193.000 đồng

- Gói thầu số 2: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 với giá gói thầu là 18.881.331 đồng

- Gói thầu số 3: Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu với giá gói thầu là 5.586.192 đồng

Tổng mức đầu tư là 5.634.848.738 đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với giá gói thầu là 28.505.000 đồng

- Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán công trình với giá gói thầu là 4.400.000 đồng

- Thi công Cải tạo, sửa chữa tường rào bảo vệ trụ sở BHXH tỉnh năm 2019 (bao gồm cả hạng mục chung) với giá gói thầu là 394.685.000 đồng

Tổng mức đầu tư 427.590.000 đồng.

Bưu điện tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình với giá gói thầu là 4.000.000 đồng

- Tư vấn đo vẽ hiện trạng và lập BCKTKT với giá gói thầu là 35.665.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 531.956.700 đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Số hóa hồ sơ người có công (13.000 hồ sơ) với giá gói thầu là 488.670.000 đồng

- Tư vấn giám sát thi công với giá gói thầu là 11.089.000 đồng

- Tư vấn quản lý dự án với giá gói thầu là 13.727.000 đồng

- Tư vấn lập HSYC, đánh giá HSĐX với giá gói thầu là 5.500.000 đồng

- Thẩm định HSYC, kết quả LCNT với giá gói thầu là 2.200.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 7.949.552.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu sau:

- Gói thầu số 1: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với giá gói thầu là 200.000.00 đồng

- Gói thầu số 2: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu với giá gói thầu là 215.000.000 đồng

- Gói thầu số 3: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán với giá gói thầu là 1.981.000.000 đồng

- Gói thầu số 4: Thẩm định giá vật tư, thiết bị với giá gói thầu là 100.000.000 đồng

- Gói thầu số 5: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán với giá gói thầu là 259.000.000 đồng

- Gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (trừ thiết bị y tế) với giá gói thầu là 1.783.000.000 đồng

- Gói thầu số 7: Giám sát lắp đặt thiết bị y tế với giá gói thầu là 139.000.000 đồng

- Gói thầu số 8: Bảo hiểm công trình với giá gói thầu là 386.000.000 đồng

- Gói thầu số 9: Kiểm toán công trình với giá gói thầu là 775.000.000 đồng

- Gói thầu số 10: Thi công xây dựng khối nhà chính với giá gói thầu là 76.164.000.000 đồng

- Gói thầu số 11: Thi công xây dựng nhà để xe ô tô, nhà đặt máy bơm, tường rào phía đông, cổng ngõ, sân đường nội bộ, vườn thuốc nam, sân bê tông, bồn hoa cây cảnh, hệ thống thoát nước thải + nước mưa với giá gói thầu là 5.736.000.000 đồng

- Gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt hệ thống khí y tế với giá gói thầu là 4.000.000.000 đồng

- Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thang máy với giá gói thầu là 4.950.000.000 đồng

- Gói thầu số 13: Cung cấp và lắp đặt thiết bị văn phòng, hệ thống mạng, điện thoại, camera, âm thanh, ti vi, hệ thống bốc số tự động với giá gói thầu là 1.655.000.000 đồng

- Gói thầu số 14: Cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế với giá gói thầu là 12.839.000.000 đồng

Tổng mức đầu tư là 126.000.000.000 đồng.

Thu Uyên

hyundai-160x600-2