Đấu giá vật liệu thu hồi và quyền sử dụng đất tại tỉnh Phú Thọ

Cập nhật: 14:19 | 09/01/2020

TBCKVN - Dưới đây là lịch thông báo đấu giá vật liệu thu hồi và quyền sử dụng đất tại tỉnh Phú Thọ như sau:

dau gia vat lieu thu hoi va quyen su dung dat tai tinh phu tho

Đấu giá tài sản tịch thu tại tỉnh Phú Yên

dau gia vat lieu thu hoi va quyen su dung dat tai tinh phu tho

Đấu giá quyền sử dụng 3 mảnh đất tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

dau gia vat lieu thu hoi va quyen su dung dat tai tinh phu tho

Đấu giá thu hồi khoản nợ của CT TNHH Thiên Nhật Nam và CT TNHH TMKT Cao Duy Khải

dau gia vat lieu thu hoi va quyen su dung dat tai tinh phu tho
Ảnh minh họa

Ngày 18/1/2020, đấu giá vật liệu thu hồi do tháo dỡ nhà xưởng thực hành tại tỉnh Phú Thọ

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/1/2020 do Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh - Địa chỉ: Số 1512, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ - Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 9h00 ngày 18/01/2020;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh - Số 1512, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

- Tài sản đấu giá: Vật liệu thu hồi do tháo dỡ nhà xưởng thực hành.

Đặc điểm cụ thể như sau:

dau gia vat lieu thu hoi va quyen su dung dat tai tinh phu tho

- Nơi có tài sản: Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ - Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Giá khởi điểm: 25.535.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn).

- Bước giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/01/2020 đến 10/01/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 15/01/2020.

- Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp, nộp phiếu trả giá, liên hệ xem tài sản tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 42410000272756, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh - Số 1512, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 035 301 3046 (Ms. Quỳnh);

- Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ - Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 2/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/2/2020 do UBND huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) thông báo tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 07 ô đất tại khu Đồng Dộc, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: 86,0 m2 đến 195,0m2/ô.

- Giá khởi điểm: 1.600.000 đồng/m2.

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ đến 50.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền bán hồ sơ: từ 100.000đ đến 200.000 đồng/hồ sơ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Lâm Thao (Địa chỉ: Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất: từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 30/01/2020 tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Hai ngày liên tục: ngày 09/01 và 10/01/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 30/01/2020, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 02/02/2020 tại Hội trường UBND xã Vĩnh Lại.

7. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/01/2020 đến 16h00 ngày 31/01/2020 (Trong giờ hành chính), nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 42110000333388, mở tại BIDV – CN Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

8. Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Tho (ĐT: 0210 3842215).

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lâm Thao.

dau gia vat lieu thu hoi va quyen su dung dat tai tinh phu tho

Minh Phương