Đấu giá sản phẩm sau khai thác và quyền sử dụng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật: 07:17 | 10/12/2019

TBCKVN - Dưới đây là lịch thông báo đấu giá sản phẩm sau khai thác và quyền sử dụng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue

Đấu giá khoản nợ của CTCP Thương mại và Đầu tư Hồng Hà, CTCP Sao Đất Việt, CTCP Kỹ thuật và Xây dựng Hồng Hà

dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue

Lịch đấu giá QSDĐ tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue

Đấu giá tài sản bị tịch thu sung quỹ và quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Ngãi

dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue
Ảnh minh họa

Ngày 26/12/2019, đấu giá sản phẩm sau khai thác tỉa thưa rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, vị trí của tài sản đấu giá, nơi có tài sản, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản:

- Tên tài sản đấu giá: Sản phẩm sau khai thác tỉa thưa rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân với đặc điểm như sau:

dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue

- Địa chỉ khai thác: Gồm 11 lô thuộc khoảnh 2 và 3, tiểu khu 246, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích khai thác: 32,0ha; Năm trồng: 2010 và 2011.

- Đối tượng tỉa thưa: Cây keo cong queo, sâu bệnh, chèn ép cây bản địa, cây keo tập trung mật độ dày để giải phóng tán; cây khai thác tỉa thưa là những cây đánh dấu bắng sơn đỏ.

2. Nơi có tài sản đâú giá: 11 (mười một) lô thuộc khoảnh 2 và 3, tiểu khu 246, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, địa chỉ: thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Quyết định số 3091/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khai thác tỉa thưa (lần 2) rừng trồng Dự án Xây dựng trường học và trồng rừng giao lưu của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân; Quyết định số 727/QĐ-SNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án và dự toán tỉa thưa gỗ rừng trồng Dự án Xây dựng trường học và trồng rừng giao lưu để trồng bổ sung cây Bản địa (Khai thác tỉa thừa lần 2),

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 16/12/2019 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân hướng dẫn, thời gian tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2019 tại vị trí gồm 11 lô thuộc khoảnh 2 và 3, tiểu khu 246, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân..

Khách hàng khi xem tài sản có thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản 02 ngày làm việc. Nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết. Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có khiếu nại về việc này.

- Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 977.076.000 đồng (Chín trăm bảy mươi bảy triệu không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 23 tháng 12 năm 2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 12 năm 2019 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 25/12/2019.

- Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

9. Thời gian, địa điểm, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: Giấy chứng minh nhân dân đối với cá nhân: 01 bản sao; Giấy đăng ký kinh doanh và chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức: 01 bản sao; Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 01 bản sao và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành) và hồ sơ kèm theo, chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

- Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

- Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Phiếu trả giá được khách hàng gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc trực tiếp bỏ vào thùng phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2019.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 09 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân.

Ngày 30/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 30/12/2019 như sau:

I. Số lượng, đặc điểm, vị trí, địa điểm nơi có thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và người có tài sản đấu giá:

1. Số lượng lô đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có đất đấu giá: 19 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tại đường Hồ Quý Ly.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

5. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất: Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

6. Thông tin quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 và Công văn số 3146/UBND-QH ngày 10/10/2016 của UBND Thành phố về việc quy định quản lý xây dựng đối với mương thoát nước tại Khu quy hoạch Phú Hậu giai đoạn 3, cụ thể như sau:

- Tầng cao công trình: Nhà ở: chiều cao từ 2 - 4 tầng (≤18m); chiều cao tầng 1 là 3,9m, các tầng còn lại là 3,6m. Cốt nền nhà cao so với vỉ hè là +0,45m.

- Độ vươn tối đa của ban công, ô văng: Độ vươn tối đa của ban công, ô văng: ≤1,4m. Ban công được phép đưa ra khỏi chỉ giới xây dựng, trên ban công không được tạo thành buồng (phòng) hay lô gia.

- Mật độ xây dựng: Đất nhà ở liền kế: 80%.

- Chỉ giới xây dựng:

Đối với nhà ở: Lùi ≥ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ. Mặt sau lô đất ở liền kế (phía tiếp giáp hành lang kỹ thuật 2m bảo vệ mương thoát nước) và mặt sau dãy phân lô ký hiệu N03 (không có hành lang kỹ thuật 2m giữa hai dãy phân lô) cho phép xây dựng trùng với ranh giới đất.

Trong mọi trường hợp các phần công trình không được vượt quá ranh giới đất.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

6. Hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất: Quyết định số 7079/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở 40 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố Huế về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá; Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế; Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điề chỉnh Phường án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại phường Hương Sơ, phường Vỹ Dạ, phường An Đông, phường Phú Hậu, thành phố Huế và các giấy tờ khác có liên quan.

7. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá đất khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue
dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue
dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue
dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue
dau gia san pham sau khai thac va quyen su dung dat tai tinh thua thien hue

Ghi chú: Giá đất khởi điểm đấu giá nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Tiền đặt trước: Là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ 00 ngày 27/12/2019 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các số tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 27/12/2019.

Trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, có thay đổi (về giá khởi điểm hoặc các thông tin khác so với thông tin đã niêm yết, thông báo công khai) mà người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá tiếp thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phải hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản từ chối của người tham gia đấu giá.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trừ trường hợp người tham gia đến nhận sau thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm đối với việc nhận lại này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô đất.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, giấy tờ có liên quan; Bán hồ sơ tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại địa điểm 19 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, khu đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản 2016 và theo quy định tại khoản 4 Mục V của Phương án đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 15/7/2019, Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Huế.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn. Đối với mỗi lô đất đăng ký, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá được cấp 01 (một) phiếu tham gia đấu giá để vào phòng đấu giá và chỉ có hiệu lực cho một lần tham gia đấu giá/01 lô đất đấu giá. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá lô đất/thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá lô đất/thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của lô đất/thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của lô đất/thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tương ứng theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành kèm theo một trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 02 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 02 bản sao.

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 02 bản sao.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản sao.

- Văn bản ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 02 bản sao.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô đất/thửa đất cùng một khu quy hoạch, cùng một phường thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 30 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá theo từng lô đất/thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com.

Linh Linh

hyundai-160x600-2