Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Tân An, tỉnh Long An

Cập nhật: 09:35 | 30/11/2019

TBCKVN - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2019 do Sở Tài chính tỉnh Long An ủy quyền như sau:

dau gia quyen su dung dat tai tptan an tinh long an

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

dau gia quyen su dung dat tai tptan an tinh long an

Lịch đấu giá QSDĐ tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

dau gia quyen su dung dat tai tptan an tinh long an

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản và cho thuê mặt bằng làm căng tin tại tỉnh Trà Vinh

dau gia quyen su dung dat tai tptan an tinh long an
Ảnh minh họa

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Long An. Địa chỉ: Số 57, Trương Định, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An

1. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất và quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Hội Nông dân và đất Tỉnh đoàn

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Nguồn gốc: tài sản được Sở Tài chính tỉnh Long An đưa ra đấu giá theo Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Hội Nông dân và đất Tỉnh đoàn

- Tình trạng pháp lý: Quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá theo các văn bản pháp lý sau:

+ Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Long An về việc thu hồi đất của Hội Nông dân tỉnh Long An;

+ Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Long An về việc thu hồi đất của Tỉnh đoàn Long An;

+ Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Long An về việc bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ của Hội Nông dân và đất Tỉnh đoàn;

+ Căn cứ Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất trụ sở làm việc của Hội Nông dân tỉnh và đất Tỉnh đoàn.

3. Đặc điểm tài sản:

Thông tin về quyền sử dụng đất:

Vị trí, nguồn gốc và diện tích:

- Vị trí: Quyền sử dụng đất bao gồm:

+ Thửa đất số 69, diện tích thực tế là 464,9m2, tờ bản đồ số 7, địa chỉ số 21, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An

+ Thửa đất số 70 (mpt), diện tích thực tế là 468,6m2, tờ bản đồ số 7, địa chỉ số 16, đường Trương Công Xưởng, phường 1, Tp Tân An, tỉnh Long An

(Theo Mảnh Trích đo địa chính số 03-2019 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An duyệt ngày 10/6/2019).

- Diện tích khu đất: Theo Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 và Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Long An, quyền sử dụng đất có tổng diện tích 983,8m2. Qua đo đạc lại, diện tích thực tế của thửa đất là 933,5m2 (giảm 50,3m2 so với diện tích theo quyết định thu hồi đất).

- Mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Đất ở đô thị.

Tài sản gắn liền với đất

dau gia quyen su dung dat tai tptan an tinh long an
dau gia quyen su dung dat tai tptan an tinh long an
dau gia quyen su dung dat tai tptan an tinh long an
dau gia quyen su dung dat tai tptan an tinh long an

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá của tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất diện tích 933,5 m2 thuộc các thửa số 69, 70, tờ bản đồ số 7, loại đất ở đô thị. Giá khởi điểm: 49.282.266.000 đồng.

- Công trình xây dựng trên đất - Nhà làm việc. Giá khởi điểm: 1.288.774.000 đồng.

- Tổng giá khởi điểm: 50.571.040.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ năm trăm bảy mươi mốt triệu không trăm bốn chục ngàn đồng).

- Tiền đặt trước (20%): 10.114.208.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm mười bốn triệu, hai trăm lẻ tám ngàn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đ (Một triệu đồng)/01 hồ sơ.

5. Thời hạn, địa điểm tham khảo, đăng ký, nộp hồ sơ và bỏ phiếu trả giá:

- Thời hạn: Từ ngày ra Thông báo đến 16h00 ngày 10/12/2019 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam. Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An hoặc 158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 088.815.4369 – 088.816.4369

6. Thời hạn xem tài sản: từ ngày ra Thông báo đến ngày 10/12/2019 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: từ ngày 10/12/2019 đến ngày 12/12/2019.

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào số tài khoản sau của Công ty Đấu Giá hợp danh Đông Nam:

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam.

+ Số tài khoản: 060189097770 tại Ngân Hàng Sacombank - Chi Nhánh Thủ Đức.

8. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá và mở phiếu trả giá: Vào lúc 09h00 ngày 13/12/2019.

9. Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá và mở phiếu trả giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Long An. Địa chỉ: 188 Hùng Vương, phường 6, Tp Tân An, Long An

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá kết hợp hai hình thức tại cuộc đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp (vòng 1) và trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá (từ vòng 2). Theo phương thức trả giá lên.

Tại cuộc đấu giá, vòng 1: sau khi mở phong bì đựng phiếu trả giá, chọn ra phiếu trả giá hợp lệ để đấu giá tiếp vòng 2 (nếu có), cụ thể:

- Nếu chỉ có 1 phiếu trả giá hợp lệ, đấu giá viên công bố không bán tài sản trên (tổ chức đấu giá lại);

- Nếu có 2 phiếu trả giá hợp lệ thì chọn 2 phiếu đó được tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá;

- Nếu có từ 3 phiếu trả giá hợp lệ trở lên thì chọn các phiếu có giá trả cao thứ 1, 2 , 3 tiếp tục tham gia đấu giá từ vòng thứ 2 trở đi bằng hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Đấu giá viên nhắc lại giá khởi điểm của vòng 2 (là giá cao nhất đã trả ở vòng 1).

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Thu Uyên

hyundai-160x600-2