Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Cập nhật: 15:12 | 22/11/2019

TBCKVN - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

dau gia quyen su dung dat tai huyen tieu can tinh tra vinh

Thông báo lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

dau gia quyen su dung dat tai huyen tieu can tinh tra vinh

Đấu giá quyền sử dụng 34 thửa đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

dau gia quyen su dung dat tai huyen tieu can tinh tra vinh

Đấu giá 25.117 cây cao su thanh lý và quyền sử dụng đất tại tỉnh Tây Ninh

dau gia quyen su dung dat tai huyen tieu can tinh tra vinh
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 03 thửa đất trên địa bàn thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

dau gia quyen su dung dat tai huyen tieu can tinh tra vinh

4. Nơi có tài sản đấu giá: thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

5. Tiền đặt trước, bước giá và tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

dau gia quyen su dung dat tai huyen tieu can tinh tra vinh

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước từ ngày 09/12/2019 đến 16 giờ ngày 11/12/2019.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

Khoản tiền này sẽ được trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (Trừ trường hợp vi phạm quy định về tịch thu khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016). Người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ ngày 12/12/2019 (thứ năm). Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

7. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 14/11/2019 đến 16 giờ ngày 09/12/2019.

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 02 và 03/12/2019. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi có tài sản đấu giá. Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương (để được hướng dẫn).

10. Hình thức, Phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

12. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân), sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) gồm bản chính và bản sao để Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương kiểm tra, đối chiếu.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0939.87.1102.

Trước đó, Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày ngày 29/11/2019 do Văn phòng tỉnh ủy Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Văn phòng tỉnh ủy Trà Vinh. Địa chỉ: Số 89, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: 08 xe ô tô các loại đã qua sử dụng được phép thanh lý cụ thể như sau:

dau gia quyen su dung dat tai huyen tieu can tinh tra vinh

4. Nơi có tài sản đấu giá:

- Xe 84E-0450: Văn phòng Tỉnh ủy

- Xe 84E-0667: Ban Tổ chức

- Xe 84E-0739: Văn phòng Tỉnh ủy

- Xe 84E-0567: Ban Tuyên giáo

- Xe 84E-0429: Ban Tổ chức

- Xe 84A-002.45: Ban Tuyên giáo

- Xe 84E-0789: Ủy ban Kiểm tra

- Xe 84E-0466: Báo Trà Vinh

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.030.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ không trăm ba mươi triệu đồng).

6. Tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng) từ ngày 26/11/2019 đến 16 giờ ngày 28/11/2019.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 29/11/2019 (thứ sáu). Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 11/11/2019 đến 16 giờ ngày 26/11/2019. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

10. Hình thức, Phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

12. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp tổ chức đấu giá tài sản để đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

- Đối với cá nhân: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao CMND, sổ hộ khẩu.

- Đối với tổ chức: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), Bản sao CMND của người đại diện, bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Thu Uyên

hyundai-160x600-2