Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Cập nhật: 08:00 | 23/01/2020

TBCKVN - Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hải Hậu ủy quyền như sau:

dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh

Hướng dẫn cách xử lý tình huống trong đấu thầu?

dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh

Thông báo lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh

Đấu giá xe ô tô tại các tỉnh Quảng Trị và Hậu Giang

dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
Ảnh minh họa

Đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu (đợt 2)

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu. Địa chỉ: Số 134, khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hải Hậu. Địa chỉ: Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư tập trung Hải Hưng huyện Hải Hậu đợt 2 gồm 117 lô:

Tổng diện tích: 13.827,7 m2

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất của Nhà nước để giao đât có thu tiền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm: 205.923.774.000 đồng.

Giá khởi điểm theo Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng huyện Hải Hậu (đợt 2) và điều chỉnh giá khởi điểm tại Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng (đợt 1).

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ chi tiết kèm theo biểu đính kèm Phương án đấu giá quyền sử dụng 117 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị Yên Định và khu dân cư tập trung Hải Hưng (đợt 2) (Ban hành kèm theo Quyết định số 7020/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND huyện Hải Hậu), cụ thể như sau:

dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
 
dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
 
dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
 
dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
 
dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
 
dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
 
dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
 
dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
 
dau gia quyen su dung dat tai huyen hai hau tinh nam dinh
 

Bước giá: Bước giá được sử dụng cố định trong tất cả các vòng đấu của lô/ thửa đất là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thu hồi để tổ chức đấu giá cho nhân dân làm nhà ở.

4. Xem tài sản đấu giá:

Thời gian: Giờ hành chính ngày 05/02/2020 và ngày 06/02/2020. Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản mang theo CMND/CCCD và kèm theo Hồ sơ đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Hải Hậu phát hành. Địa điểm: Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng.

5. Bán/ nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng kí tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

Thời gian bán và nhận hồ sơ: Giờ hành chính liên tục từ ngày 14/01/2020 đến hết 16h 30’ngày 14/02/2020 (trừ ngày nghỉ lễ và thứ 7, chủ nhật ):

- Địa điểm bán hồ sơ: Trung tâm hành chính 1 cửa huyện Hải Hậu.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 38, Luật đấu giá tài sản 2016.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Cụ thể cho từng vị trí lô/thửa như mục 1, Thông báo này

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Cụ thể cho từng vị trí lô/thửa mục 1, Thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 12/02/2020; 13/02/2020 đến trước 16h ngày 14/02/2020

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu, chi tiết như sau:

Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Hải Hậu

Tài khoản số: 3207201005850

Tại Ngân hàng Agribank huyện Hải Hậu

Nội dung: "Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá lô..... tại vị trí đấu giá số...."

Khi nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng, khách hàng yêu cầu Ngân hàng in 03 liên giấy nộp tiền và khách hàng lấy lại 02 liên: 01 liên nộp lại cho Công ty đấu giá và 01 liên khách hàng tự lưu.

Công ty đấu giá hợp danh Hải Hậu sẽ trả lại tiền đặt trước cho khách hàng tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Công ty sẽ trả vào tài khoản của quý khách hàng đã đăng ký trong đơn tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 7h30’ ngày 17 tháng 02 năm 2020.

Cụ thể:

Ngày 17/02/2020 và 18/02/2020: Đấu giá các lô/thửa tại vị trí 01.

Ngày 19/02/2020 và 20/02/2020: Đấu giá các lô/thửa tại vị trí 02.

Ngày 21/02/2020 và 22/02/2020: Đấu giá các lô/thửa tại vị trí 03 và 04.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Nhà văn hóa trung tâm huyện Hải Hậu.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá từng lô/thửa đất, từng vòng đấu cho đến khi chọn được người trúng giá của từng lô đất. Sau khi đấu giá xong lô đất này mới tiến hành đấu giá lô/thửa tiếp theo.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Điều kiện tham gia đấu giá:

Những đối tượng không thuộc trường hợp không được đăng kí tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ;

Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo quy định của Thông báo và quy chế;

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có giấy ủy quyền hợp lệ).

Chú ý: Không được ủy quyền cho người có tên trong danh sách tham gia đấu giá và mỗi hộ gia đình chỉ một người đăng kí tham gia đấu giá.

Cách thức tham gia đấu giá

Khách hàng đăng kí tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo Thông báo và Quy chế của Công ty ban hành.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng kí tham gia đấu giá (bản chính);

+ 01 bản pho to công chứng Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

+ 01 bản pho to công chứng Sổ hộ khẩu;

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp ủy quyền;

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Hải Hậu.

Số 134, khu 1, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0886 238 999 (trong giờ hành chính).

Minh Phương

hyundai-160x600-2