Đấu giá máy móc thiết bị các loại và quyền sử dụng đất tại tỉnh Đắk Nông

Cập nhật: 15:30 | 16/01/2020

TBCKVN - Dưới đây là lịch thông báo đấu giá cáp đồng các loại, máy phát điện, xe ô tô, các loại tài sản thiết bị viễn thông các loại và quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông như sau:

dau gia may moc thiet bi cac loai va quyen su dung dat tai tinh dak nong

Đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Trị

dau gia may moc thiet bi cac loai va quyen su dung dat tai tinh dak nong

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum

dau gia may moc thiet bi cac loai va quyen su dung dat tai tinh dak nong

Đấu giá trang thiết bị thông dụng và hàng hóa các loại tại Hà Nội

dau gia may moc thiet bi cac loai va quyen su dung dat tai tinh dak nong
Ảnh minh họa

Ngày 5/2/2020, đấu giá cáp đồng các loại, máy phát điện, xe ô tô và các loại tài sản thiết bị viễn thông tại tỉnh Đắk Nông

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 5/2/2020 do Viễn Thông Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Bên có tài sản đấu giá: Viễn Thông Đắk Nông. Địa chỉ: Số 01 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

II. Nội dung: Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ, bước giá:

1.1 Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý đã hư hỏng, lạc hậu công nghệ, không có nhu cầu sử dụng là cáp đồng các loại, máy phát điện, xe ô tô và các loại tài sản thiết bị viễn thông khác, chi tiết cụ thể có phụ lục kèm theo.

Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản: Là tài sản được quyền thanh lý theo quyết định số 153/QĐ-VNPT-HĐTV-HĐTL ngày 20/11/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam V/v thẩm quyền quyết định thanh lý, nhượng bán tài sản; quyết định số 2653/VNPT-DNO-KTKH ngày 29/11/2019 của Viễn thông Đắk Nông; quyết định số 2662/QĐ-VNPT-HĐTV-HĐTL ngày 20/11/2019 V/v phê duyệt giá khởi điểm và danh sách bán thanh lý của Giám đốc Viễn Thông Đăk Nông;

Nơi bảo quản tài sản: Kho VNPT Đắk Nông, Đường 23/3, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.

1.2 Giá khởi điểm:

- 01 Xe ô tô: Giá khởi điểm: 15.600.000 đồng (Mười lăm triệu sáu trăm ngàn đồng)

- 01 lô: Tài sản thiết bị VT khác: Giá khởi điểm: 58.531.500 đồng (Năm mươi tám triệu năm trăm ba mươi mốt ngàn năm trăm đồng).

Giá trên đã bao gồm gồm VAT 10%

Tổng giá khởi điểm: 74.131.500đồng (Bảy mươi bốn triệu một trăm ba mươi mốt ngàn năm trăm đồng). Giá này đã bao gồm thuế GTGT 10%.

Các loại thuế, chi phí liên quan đến tài sản đấu giá: Người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm nộp các loại thuế liên quan và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý tài sản theo quy định từ thời điểm bàn giao tài sản.

1.3 Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

1.4 Tiền phí hồ sơ:

- Xe ô tô: 50.000 đồng/ hồ sơ;

- Lô tài sản VT khác: 150.000 đồng/ hồ sơ;

1.5 Bước giá tối thiểu:

- Xe ô tô: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng).

- Lô tài sản VT khác: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 22/01/2020. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/01/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/02/2020. Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/01/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/02/2020. Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Người đăng ký đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá và hoàn tất các thủ tục các thủ tục sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản do Trung tâm phát hành (theo mẫu)

- Nộp các giấy tờ liên quan đến việc tham gia đấu giá, cụ thể:

- Đối với cá nhân:

+ Bản photo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu có chứng thực.

+ Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định đối với trường hợp cá nhân, chủ hộ gia đình ủy quyền người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

- Đối với tổ chức:

+ Bản photo Giấy đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật có chứng thực.

+ Giấy ủy quyền người đại diện tham gia đấu giá (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp tham gia cuộc đấu giá); Bản photo Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền có chứng thực;

* Lưu ý: Trong trường hợp cá nhân, tổ chức cung cấp bản photo giấy Chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh mà chưa chứng thực thì kèm theo bản chính để đối chiếu.

Người được ủy quyền chỉ được nhận ủy quyền của một cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá: Vào lúc 8 giờ ngày 05/02/2020. Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 40 và Điều 41 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; để cá nhân, tổ chức được biết.

Ngày 19/2/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/2/2020 như sau:

Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 203711, số vào sổ cấp GCNQSDĐ: CH03012 được Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil cấp ngày 14/02/2014 cho ông Thái Đình Truyền và bà Đặng Thị Uyên Uyên. Một phần thửa đất số 157a, tờ bản đồ số 04, diện tích 180 m2 đất trồng cây lâu năm và tài sản gắn liền với đất. Đất có vị trí: Phía Đông giáp đường, cạnh dài 05 m; Phía Tây giáp đất ông Ngô Xuân Thành, cạnh dài 05 m; Phía Nam giáp đất ông Nguyễn Văn Thân, cạnh dài 36,95 m; Phía Bắc giáp đất còn lại của ông Truyền, bà Uyên, cạnh dài 36 m. Địa chỉ thửa đất: Thôn Vinh Đức, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Giá khởi điểm: 162.382.950 đồng (Viết Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu ba trăm tám mươi hai ngàn chín trăm năm mươi đồng). Trong đó: Quyền sử dụng đất: 149.392.170 đồng và tài sản trên đất: 12.990.780 đồng.

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 17/02/2020 (trong giờ hành chính), tại trụ sở công ty số 001 cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM và VPĐD tại Đắk Nông, số 249, Đường Tôn Đức Thắng, tổ 5, Phường Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 200.000 đồng/hồ sơ. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 19/02/2020, tại trụ sở VPĐD Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Đắk Nông. Địa chỉ: Số 249, Đường Tôn Đức Thắng, tổ 5, Phường Nghĩa Thành, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

ĐT: 028.62561989 - 0987435509.

Thanh Hằng

hyundai-160x600-2