Đấu giá gỗ cây Long Não và quyền sử dụng đất tại tỉnh Gia Lai

Cập nhật: 14:34 | 07/12/2019

TBCKVN - Dưới đây là lịch thông báo đấu giá gỗ cây Long Não và quyền sử dụng đất tại tỉnh Gia Lai như sau:

dau gia go cay long nao va quyen su dung dat tai tinh gia lai

Đấu giá khoản nợ phải thu CTCP Xây dựng giao thông thủy lợi Kiên Giang tại Hà Nội

dau gia go cay long nao va quyen su dung dat tai tinh gia lai

Đấu giá 348,11 ha cây cao su thanh lý tại tỉnh Bình Dương

dau gia go cay long nao va quyen su dung dat tai tinh gia lai

Lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

dau gia go cay long nao va quyen su dung dat tai tinh gia lai
Ảnh minh họa

Ngày 21/12/2019, đấu giá gỗ cây Long Não tại tỉnh Gia Lai

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2019 do Hội đồng thanh lý tài sản trường THCS Nguyễn Du ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng thanh lý tài sản trường THCS Nguyễn Du. Địa chỉ: 08 Hùng Vương, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán Đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá Gỗ cây Long Não sau khi cưa hạ gồm: 13,2704 m3

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 31.641.790 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi mốt ngàn bảy trăm chín mươi đồng).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 09/12/2019 và 10/12/2019 (trong giờ hành chính). Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2019 đến 15 giờ ngày 18/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/12/2019. Địa điểm: Tại Hội trường Trường THCS Nguyễn Du. Địa chỉ: 08 Hùng Vương, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339.

Ngày 26/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá số: 132/2019/HĐDVĐGTS, ngày 03/12/2019 giữa phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ (bên có tài sản đấu giá) và Doanh nghiệp Đấu Giá tư nhân Đại Phát (đơn vị tổ chức đấu giá tài sản) về việc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch trên địa bàn huyện Đức Cơ. Doanh nghiệp Đấu Giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 26/12/2019 như sau:

1. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất

- Tổng số lô đất bán đấu giá: 19 lô (kèm theo danh sách chi tiết)

- Tổng diện tích đất bán đấu giá: 3.896,3 m2

- Tổng giá trị khởi điểm bán đấu giá: 3.232.935.000đ (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm ba mươi hai triệu chín trăm ba mươi lăm ngàn đồng). Cụ thể:

dau gia go cay long nao va quyen su dung dat tai tinh gia lai

2. Nguồn gốc: Quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý;

3. Hình thức giao đất, loại đất giao, thời hạn giao và hình thức thu tiền:

Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá; Loại đất đấu giá: Đất ở nông thôn; Thời hạn giao đất: Lâu dài; Hình thức thu tiền: thu tiền một lần.

4. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của mỗi lô đất.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 23/12/2019 đến 16 giờ ngày 25/12/2019 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian nhận và nộp phiếu trả giá đấu giá: Ngày 23/12/2019 đến 16 giờ ngày 25/12/2019 tại Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ (trong giờ hành chính)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/hồ sơ; Từ 200 triệu đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng/hồ sơ;

8. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/12/2019 đến 11 giờ ngày 23/12/2019. Địa điểm xem tài sản: Khách hàng tham gia đấu giá phải trực tiếp xem tài sản bán đấu giá theo thông báo công khai đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá. Xem thực tế tại nơi có lô đất đấu giá và hồ sơ công khai các lô đất đấu giá tại:

+ Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ. Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai

+ Trụ sở UBND Thị trấn Chư Ty, xã Ia Dom, xã Ia Nan, xã Ia Kriêng, xã Ia Din

+ Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

9. Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/12/2019 đến 16 giờ ngày 23/12/2019 (trong giờ hành chính).

10.Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

11. Ngày công bố giá đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 26/12/2019. Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Hội trường UBND thị trấn Chư Ty huyện Đức Cơ.

12. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Địa điểm bán hồ sơ, bỏ phiếu trả giá tại hai nơi: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ.

14. Thông tin liên hệ (để đăng ký và biết xem chi tiết): Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. ĐT: 02693.887.339; hoặc Phòng Tư Pháp huyện Đức Cơ.

Danh sách các lô đất đấu giá, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Ia Din, Ia Dom huyện Đức Cơ năm 2019 (Kèm theo Thông báo đấu giá số: 132/TBĐGTS ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát)

dau gia go cay long nao va quyen su dung dat tai tinh gia lai
dau gia go cay long nao va quyen su dung dat tai tinh gia lai
dau gia go cay long nao va quyen su dung dat tai tinh gia lai

Thu Uyên

hyundai-160x600-2