Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu là gì?

Cập nhật: 07:49 | 24/01/2020

TBCKVN - Hồ sơ mời thầu là một trong những yếu tố quan trọng và không thể thiếu được đối với bất kì một dự án nào để có thể lựa chọn được nhà thầu phù hợp nhất. Để hồ sơ mời thầu đạt yêu cầu cần phải được thẩm định bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Vậy chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu là bao nhiêu?

chi phi tham dinh ho so moi thau la gi

Đấu giá quyền sử dụng nhà và đất tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

chi phi tham dinh ho so moi thau la gi

Đấu giá QSDĐ tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên

chi phi tham dinh ho so moi thau la gi

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

chi phi tham dinh ho so moi thau la gi
Ảnh minh họa

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu

Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được quy định và hướng dẫn tại điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về lựa chọn nhà thầu, chi phí trong quá trình lựa chọn, thẩm định hồ sơ mời thầu như sau :

Mức giá bán hồ sơ mời thầu

Tùy thuộc vào quy mô, tính chất của gói thầu mà chủ đầu tư quyết định giá bán của hộ hồ sơ mời thầu. Trong trường hợp đấu thầu quốc tế, mức giá bán hồ sơ sẽ tuân thủ theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp đấu thầu trong nước, hồ sơ yêu cầu có mức giá tối đa là 1.000.000₫ và hồ sơ mời thầu có mức giá là 2.000.000 đồng .

Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.

- Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển có mức giá tối thiểu là 1.000.000 đồng và mức giá tối đa là 30.000.000đồng. chi phí này được tính bằng 0,05% giá của gói thầu.

- Chi phí thẩm định của loại hồ sơ này có mức giá tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

- Với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mức chi phí lập hồ sơ sẽ được tính bằng 0,1% giá trị của gói thầu. Tuy nhiên mức giá sẽ nằm trong khoảng tối thiểu từ 1.000.000 đồng đến tối đa là 50.000.000 đồng.

- Chi phí để thẩm định hồ sơ này có mức giá tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng, được tính bằng 0.05% giá trị của gói thầu.

Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất .

- Chi phí đánh giá các loại hồ sơ quan tâm hồ sơ dự tuyển có giá tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng, bằng 0,05 giá trị gói thầu.

- Với hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất chi phí để đánh giá loại hồ sơ này được tính bằng 0,1 giá trị của gói thầu. Tuy nhiên;mức chi phí sẽ nằm trong khoảng từ 1 triệu đến 50 triệu đồng.

Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Mức chi phí này được tính bằng 0.05% giá trị gói thầu, kể cả trường hợp không lựa chọn được nhà thầu. Tuy nhiên; mức mức giá chi phí thẩm định kết quả tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa 50.000.000 đồng.

Chi phí cho hội đồng tư vấn.

Hội đồng tư vấn sẽ giúp giải quyết các kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu với mức chi phí là 0,02% giá dự thầu nhà thầu. Tuy nhiên mức chi phí phải đảm bảo đạt tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu

Mức chi phí đăng tải mọi thông tin liên quan tới đấu thầu sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó; chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu còn được quy định tại điểm b khoản 3 với nội dung: chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sẽ được tính bằng 0.05% giá trị của gói thầu những nằm trong mức từ 1.000.000 đồng đến 50.000 đồng.

Những lưu ý khi xây dựng hồ sơ mời thầu

Khi xây dựng hồ sơ mời thầu bạn nên nêu rõ các yêu cầu cho một gói thầu để nhà thầu căn cứ vào đó chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho phù hợp. Do đó, để có thể xây dựng được hồ sơ mời thầu bạn cần lưu ý một số nội dung sau :

Quy định về các căn cứ xây dựng hồ sơ mời thầu

Khi xây dựng hồ sơ mời thầu, bạn nên căn cứ vào các quyết định phê duyệt cho dự án được đầu tư phát triển. Theo đó những nội dung liên quan đến dự án như cấu hình, đặc tính, thiết kế…sẽ là cái yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

Khi lập hồ sơ mời thầu cần phải xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch này sẽ được người có thẩm quyền phê duyệt mà gồm những nội dung sau:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: có nhiều hình thức lựa chọn nhà thầu khác nhau như đấu thầu trong nước hay đấu thầu quốc tế, đấu thầu trực tiếp hai đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Dau đó; tùy thuộc vào từng dự án bạn nên lựa chọn nhà thầu phù hợp.

- Giá gói thầu có ảnh hưởng rất nhiều đến hồ sơ mời thầu. Tuỳ thuộc vào từng gói thầu khác nhau để lựa chọn nhà thầu thích hợp.

- Một gói thầu sẽ chia thành nhiều phần khác nhau, có phần độc lập nhưng cũng có những phần liên kết với nhau. Do đó; khi lập hồ sơ mời thầu nhằm hướng dẫn cho nhà thầu có thể lựa chọn tham dự phần thầu thuộc lợi thế của mình.

- Hồ sơ mời thầu bao gồm nhiều nội dung khác nhau như phương thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng…

Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu

Khi lập hồ sơ mời thầu, bạn cần phải đưa ra những tiêu chuẩn để đánh giá hồ sơ dự thầu để từ đó có thể lựa chọn được nhà thầu phù hợp với dự án. Tiêu chuẩn về hồ sơ dự thầu bao gồm : tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, thiết kế….Để đảm bảo sự công bằng, bình đẳng thì trong hồ sơ mời thầu không được đưa ra bất cứ điều kiện nào.

Minh Phương

hyundai-160x600-2