Xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh chứng khoán

Cập nhật: 16:09 | 12/08/2016 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN – Bộ Tài chính vừa đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2016 về công tác quản lý thị trường chứng khoán.

xu ly nghiem cac vi pham trong kinh doanh chung khoan

Theo đó, sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Nghị định số 60/2015/NĐ – CP ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định Số 58/2012/ NĐ – CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp lý khác. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo thực hiện giám sát việc duy trì, kiểm tra định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm toán được chấp thuận, triển khai thanh tra theo kế hoạch công ty đại chúng tổ chức kinh doanh chứng khoán, xử lý nghiêm vi phạm trên cơ sở thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thực hiện thẩm định hồ sơ phát hành theo quy định, giám sát chặt chẽ hoạt động sau phát hành bảo đảm tuân thủ theo quy định, giám sát chặt chẽ hoạt động sau phát hành bảo đảm tuân thủ theo quy định, giám sát chặt chẽ trường hợp tăng vốn nhanh, phát hành riêng lẻ, nhưng đồng thời tạo thuận lợi phục vụ cho doanh nghiệp. Hướng dẫn nới room cho nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đại chúng theo quy định, thẩm định chặt chẽ hồ sơ Công ty đại chúng.Cao Sơn

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm