WB cho vay 150 triệu đô la giúp tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô

Cập nhật: 08:29 | 14/05/2016 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng Thế giới đã phê chuẩn khoản vay trị giá 150 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ chính sách phát triển Quản lý Kinh tế và Năng lực Cạnh tranh lần 3, theo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ngày 13-5.

wb cho vay 150 trieu do la giup tiep tuc on dinh kinh te vi mo


Chính phủ vay 150 triệu đô la Mỹ từ WB để ổn định kinh tế vĩ mô.


Khoản vay sẽ hỗ trợ ngân sách của Chính phủ và giúp tăng cường một số cải cách ưu tiên trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động này hỗ trợ thực hiện cải cách chính sách xuyên suốt ba trụ cột nhằm giúp Chính phủ như sau:

Thứ nhất, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô: tăng cường quản trị ngành tài chính và quản lý tài khoá trong đó bao gồm cả các chính sách giải quyết nợ xấu, cải cách ngân hàng, quản lý nợ và quản lý kho bạc;

Thứ hai, tăng cường minh bạch, tiết kiệm và trách nhiệm trong khu vực công: tăng cường bộ máy hành chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước và tăng cường quản lý đầu tư công hướng tới nâng cao minh bạch và làm cho môi trường quản lý nhà nước lành mạnh hơn;

Thứ ba, cải thiện môi trường kinh doanh: giảm gánh nặng hành chính, cải thiện chính sách thuế và mua sắm công, cải thiện thủ tục hành chính.

Ông Achim Fock, quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nói: “Với hoạt động này Ngân hàng Thế giới tiếp tục giúp đỡ Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh và qua đó tạo cơ sở cho tăng trưởng và thịnh vượng trong tương lai”.

Ông cho rằng, trong 5 năm qua, quá trình tái cơ cấu đã liên tục tiến triển trong nhiều lĩnh vực quan trọng như cải cách ngân hàng, quản lý doanh nghiệp nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh. Những cải cách này cần được củng cố trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm để có thể phát huy tối đa tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Đây là khoản vay do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, cơ quan cho vay các nước thu nhập trung bình của Ngân hàng Thế giới, tài trợ. Khoản vay được tính bằng đồng đô la Mỹ dựa trên lãi suất LIBOR với một khoản chênh lệch cố định, thời hạn trả nợ 29,5 năm, 10 năm ân hạn.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Tin liên quan