VTVCab báo lãi sau thuế 71 tỷ đồng trong năm 2019

Cập nhật: 14:33 | 13/04/2020 Theo dõi KTCK trên

KTCKVN - CTCP Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab, UPCOM – Mã chứng khoán: CAB) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2019.    

vtvcab bao lai sau thue 71 ty dong trong nam 2019

Lợi nhuận PNJ trong quý I giảm 4% so với cùng kỳ

vtvcab bao lai sau thue 71 ty dong trong nam 2019

Haxaco chia cổ tức tiền mặt tỉ lệ 15%

vtvcab bao lai sau thue 71 ty dong trong nam 2019
VTVCab báo lãi sau thuế 71 tỷ đồng trong năm 2019. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo, VTVCab ghi nhận doanh thu thuần 2.166 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 558 tỷ đồng, tỉ suất lợi nhuận gộp biên trên 26%. Trừ đi các loại chi phí hoạt động, VTVCab lãi thuần 74 tỷ đồng, lãi sau thuế 71 tỷ đồng.

Tính riêng với hoạt động tài chính, VTVCab thu về 52,5 tỷ đồng tiền cổ tức, chủ yếu từ CTCP Công nghệ Việt Thành (gần 52 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính 86 tỷ đồng bao gồm hơn 60 tỷ đồng lãi vay và 25 tỷ đồng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác.

Tổng tài sản của công mẹ mẹ VTVCab cuối kì giảm về 1.955 tỷ đồng, so với 2.302 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, giá trị các khoản phải thu khó đòi ngắn hạn tăng từ 35 lên 62 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm hơn 400 tỷ đồng xuống còn dưới mức 1.400 tỷ đồng; đáng chú ý là nợ vay ngắn hạn giảm từ 412 tỷ đồng xuống 299 tỷ đồng, nợ vay dài hạn giảm từ 356 tỷ đồng xuống 218 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá trị nợ ngắn hạn 1.122 tỷ đồng vẫn lớn hơn nhiều so với tài sản ngắn hạn, chỉ 740 tỷ đồng.

Vào ngày 06/09/2019, cổ phiếu CAB của VTVCab đã chính thức được đưa giao dịch trên thị trường UPCOM. Với 45,74 triệu cổ phần đăng ký giao dịch trên sàn, thế nhưng mã cổ phiếu này gần như không có thanh khoản.

Theo tìm hiểu, cổ đông Nhà nước với Đài truyền hình Việt Nam làm đại diện đang nắm giữ hơn 45,08 triệu cổ phần tương ứng 98,55% vốn điều lệ VTVCab. Với tỷ lệ cô đặc như vậy, sự khan hiếm thanh khoản tại CAB trên thị trường không quá khó hiểu.

Hiện tại, cổ phiếu CAB đang duy trì mức giá rất cao, đang là 140.900 đồng/cp. Tương ứng vốn hóa thị trường của VTVCab đạt 6.446 tỷ đồng.

vtvcab bao lai sau thue 71 ty dong trong nam 2019
Cập nhật giá cổ phiếu CAB. Nguồn: Cafef

Mới đây, VTVCab triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 tại Hà Nội thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.

Tại phiên họp này, ĐHĐCĐ VTVCab đã thông qua miễn nhiệm 3 thành viên của HĐQT trong đó có ông Trịnh Long Vũ (MC Long Vũ) và hai cá nhân khác là ông Nguyễn Trung Huấn và ông Nguyễn Hữu Long; miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là ông Đinh Trung Dũng. Thành viên mới trong HĐQT nhiệm kỳ 2020-2022 của VTVCab là ông Vũ Quang Tạo.

Hoàng Quyên