VRC lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại cổ phiếu quỹ

Cập nhật: 13:28 | 17/02/2020

TBCKVN - CTCP Bất động sản và đầu tư VRC (HOSE - Mã chứng khoán: VRC) công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 4/2/2020.    

vrc lay y kien co dong ve viec mua lai co phieu quy

Đạm Hà Bắc chào bán hơn 5 triệu cổ phiếu của Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc

vrc lay y kien co dong ve viec mua lai co phieu quy

NIM ngành ngân hàng tăng tiếp trong năm 2020

vrc lay y kien co dong ve viec mua lai co phieu quy

Cụ thể, do yếu tố khách quan từ cung cầu thị trường khiến cho diễn biến giá cổ phiếu của công ty trong thời gian qua không được thuận lợi, giá cổ phiếu đang ở mức thấp hơn giá trị hợp lý. Vì vậy HĐQT công ty trình phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Số lượng đăng ký mua tối đa 20% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn mua vào lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC công ty mẹ soát xét tại ngày 30/6/2019.

Trên thị trường cổ phiếu VRC đã bất ngờ có 19 phiên giảm sàn liên tiếp đẩy giá cổ phiếu từ quanh mức 25.000 đồng/cổ phiếu xuống xấp xỉ 6.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay.

vrc lay y kien co dong ve viec mua lai co phieu quy
Diễn biến giá cổ phiếu VRC. Nguồn: vietstock

Kết quả kinh doanh năm 2019 cũng thuận lợi khi doanh thu cả năm đạt hơn 10,6 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế cũng cg=hỉ đạt 25 tỷ đồng, bằng 1/11 lợi nhuận đạt được năm 2018.

Nguyên nhân lợi nhuận giảm, ngoài giảm doanh thu còn do doanh thu tài chính giảm mạnh từ 354 tỷ đồng xuống còn hơn 32 tỷ đồng – chủ yếu do lãi từ các khoản chuyển nhượng đầu tư giảm sút.

Bên cạnh đó VRC cũng trình phương án bầu bổ sung 1 người vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023. Người được đề cửa là ông Phan Chiêu Anh, sinh năm 1967, là Cử nhân Luật kinh doanh.

HĐQT cũng trình Đại hội cổ đông thông qua việc chấp thuận cho CTCP Đầu tư Happy Land mua cổ phần dẫn tới sở hữu từ 25% trở lên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty VRC mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Cùng với đó HĐQT của VRC cũng trình phương án đưa cổ phần của CTCP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân đi cầm cố/thế chấp nhằm đảm bảo cho sự thành công của đợt phát hành trái phiếu ADEC.

Hoàng Hà