VietinBank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để trả cổ tức

Cập nhật: 10:27 | 08/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội dự kiến được tổ chức vào sáng ngày 27/4 tới đây tại Hà Nội.

Theo đó, Đại hội năm nay của VietinBank dự kiến sẽ thảo luận và xem xét các tờ trình về báo cáo kết quả hoạt động, kế hoạch kinh doanh 2024, bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới và phương án phân phối lợi nhuận...

Cụ thể, theo tài liệu vừa được công bố, tại Đại hội năm nay ban lãnh đạo VietinBank sẽ tiếp tục trình tới các cổ đông phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2023 để chia cổ tức, tăng vốn điều lệ. Mức chia cuối cùng sẽ cần sự phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong năm 2023, VietinBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế riêng lẻ đạt 19.457 tỷ đồng, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại là 13.927 tỷ đồng.

VietinBank muốn dùng toàn bộ lợi nhuận để trả cổ tức
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG)

Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank Trần Minh Bình cho biết hiện tại VietinBank đã nhận được ý kiến của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Bộ Tài chính cho phép giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 (11.678 tỷ đồng) để tăng vốn thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Chủ tịch VietinBank cũng đã đề xuất các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương cho phép ngân hàng được giữ lại toàn bộ lợi nhuận hàng năm của giai đoạn 2024 - 2028 để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng.

Mặc dù đã trình phương án và đề xuất khá lâu nhưng tiến trình thực hiện tăng vốn vẫn diễn ra khá chậm. Trong năm 2023, VietinBank mới hoàn thành phát hành thêm 564 triệu cổ phiếu, tương đương 5.643 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2020, giúp vốn điều lệ tăng lên 53.700 tỷ đồng.

Ngân hàng còn kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 12.330 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận còn lại từ năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016. Nếu được chấp thuận và triển khai xong tất cả các kế hoạch nêu trên, vốn điều lệ của VietinBank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng lên 91.635 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo tờ trình gửi ĐHĐCĐ, VietinBank đề xuất một số chỉ tiêu như tổng tài sản tăng trưởng từ 8 đến 10%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 1,8%.

Các chỉ tiêu về dư nợ tín dụng, lợi nhuận trước thuế, cổ tức và tỷ lệ an toàn hoạt động theo phê duyệt của NHNN hoặc các cơ quan có thẩm quyền. Nguồn vốn huy động dự kiến tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản.

Trong giai đoạn 2024 - 2029, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản từ 9 đến 10%/năm, dư nợ tín dụng và huy động vốn duy trì tốc độ tương tự. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) duy trì ở mức khoảng 16-18%, trong khi tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Tỷ lệ an toàn vốn sẽ tuân thủ theo quy định của NHNN trong từng thời kỳ. Các mục tiêu trên đều có thể được điều chỉnh theo phê duyệt của NHNN trong từng thời kỳ.

Để thực hiện các mục tiêu trên, VietinBank triển khai 5 chủ điểm kinh doanh trọng tâm, bao gồm: tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng CASA (tiền gửi không kỳ hạn), đẩy mạnh hoạt động ngoài lãi, khai thác tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh, thu phí thẻ, bảo hiểm …, thu hồi nợ xử lý rủi ro và thúc đẩy khai thác hiệu quả hệ sinh thái, bán chéo sản phẩm.

Ngoài ra, tại Đại hội năm nay, VietinBank dự kiến sẽ bầu ra 10 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có ít nhất một thành viên độc lập và ba thành viên Ban Kiểm soát.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ kéo dài 5 năm, bắt đầu tư 2024 và kết thúc vào 2029. Các cổ đông của ngân hàng đủ điều kiện đề cử có thời hạn đến trước 17h00 ngày 12/4 để gửi đơn đề cử tới VietinBank.

Theo Báo cáo quản trị, tính đến cuối năm 2023, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của VietinBank có 10 thành viên, trong đó ông Trần Minh Bình giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát của ngân hàng gồm ba thành viên, trong đó bà Lê Anh Hà là Trưởng Ban Kiểm soát.

Ngoài những nội dung nói trên, Đại hội năm nay của VietinBank dự kiến cũng sẽ xem xét một số nội dung như thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của ngân hàng để phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng 2024; mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán vào hoạt động của VietinBank…

Lộ nguyên nhân khiến lợi nhuận loạt ngân hàng sụt giảm sau soát xét

Sau kiểm toán, nhiều nhà băng công bố kết quả kinh doanh năm 2023 thay đổi so với báo cáo tự lập theo chiều hướng ...

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 4/2024: Cao nhất là bao nhiêu?

Bước sang tháng 4/2024, lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) được triển khai cho khách hàng cá nhân ...

Cao Hậu