VietinBank (CTG) lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức

Cập nhật: 16:32 | 29/08/2023 Theo dõi KTCK trên

Mới đây, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020.

Cụ thể, VietinBank dự kiến phát hành gần 564,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7415% (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 117 cổ phiếu mới). Theo đó, sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng thêm gần 5.643 tỷ đồng, từ 48.057 tỷ đồng lên hơn 53.700 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý 3 – quý 4/2023.

VietinBank (CTG) lên kế hoạch phát hành hàng tỷ cổ phiếu trả cổ tức
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG)

Theo VietinBank, việc tăng vốn điều lệ sẽ tạo điều kiện để ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế và đầu tư cho các dự án chuyển đổi để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 48.057 tỉ đồng lên 53.700 tỉ đồng nhưng chưa được hoàn tất. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận còn lại năm 2020.

Ngoài kế hoạch tăng vốn này, VietinBank còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại luỹ kế đến hết năm 2016. Theo đó, ngân hàng sẽ dùng 12.330 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu, khối lượng phát hành hơn 1,2 tỷ đơn vị. Với tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 22,96%, vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công là 66.030 tỷ đồng.

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, với lợi nhuận riêng lẻ sau thuế là 16.379 tỷ đồng, ngân hàng sẽ trích 5% cho quỹ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và hơn 2.300 tỷ đồng cho quỹ khen thưởng, phúc lợi. Sau khi trích các quỹ bắt buộc, lợi nhuận còn lại là 11.521 tỷ đồng sẽ được dùng để chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Về tình hình kinh doanh của VietinBank, theo dữ liệu tài chính hợp nhất quý 2/2023, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 6.550 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã thu về khoảng 12.531 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 8%.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VietinBank đạt 17.772 tỷ đồng vào quý 2, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Tổng chi phí hoạt đông cũng tăng khoảng 11% lên 4.743 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của nhà băng này đạt 13.029 tỷ đồng, tăng 11,7% so với quý 2 năm ngoái. Chi phí dự phòng rủi ro nhích thêm khoảng 10%, lên hơn 6.478 tỷ đồng trong quý 2/2023.

Sau khi trừ đi thuế, VietinBank lãi gần 5.264 tỷ đồng, tương đương tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước và thấp nhất trong nhóm Big4 đã báo cáo kết quả quý 2. Trước đó, VietcomBank và BIDV đã công bố kết quả kinh doanh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietinBank tăng chi phí dự phòng rủi ro đến 28% so với nửa đầu năm 2022, tương đương hơn 13.202 tỷ đồng, do đó Ngân hàng lãi trước thuế gần 12.531 tỷ đồng, tăng 8%.

Tính đến cuối quý 2/2023, tổng tài sản của VietinBank đạt hơn 1,86 triệu tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 2,9% so với thời điểm đầu năm, đứng thứ hai trong số những Big4 đã báo cáo. Số dư cho vay khách hàng của nhà băng này đạt gần 1,36 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, VietinBank tiếp nhận 1,31 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 4,9%.

Về chất lượng tài sản, tính đến ngày 30/6/2023, tổng nợ xấu của VietinBank tăng 9,5% so với cuối năm trước lên mức 17.309 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm nghi ngờ (nhóm 4) tăng hơn 50% nhưng lại giảm nhẹ ở nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5). Tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này tăng nhẹ lên mức 1,27%, cao hơn Vietcombank và thấp hơn BIDV.

Trong quý 2, VietinBank chứng kiến phần lớn các mảng kinh doanh đều ghi nhận tăng trưởng dương. Cụ thể, hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận lãi thuần đạt 12.758 tỷ đồng.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lần lượt đạt 1.784 tỷ đồng và 1.177 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,4% và 44,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh khác đem lại mức lãi thuần 1.778 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng đột biến lên 202 tỷ đồng, trước đó con số này ở cùng kỳ chỉ khoảng 100 triệu đồng. Trong khi đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư lại ghi nhận lợi nhuận chỉ 2 tỷ đồng, giảm 99,1% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng đi xuống khoảng 66%, đạt 72 tỷ đồng trong quý 2.

VNDirect: Tăng trưởng lợi nhuận VietinBank (CTG) giảm tốc trong năm 2023-2024

Công ty chứng khoán VNDirect – VND kỳ vọng trong giai đoạn 2023-2024, VietinBank (CTG) sẽ đạt được mức tăng trưởng tín dụng tốt ở ...

VietinBank (CTG) muốn huy động 9.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, phương án sử dụng ...

VietinBank (CTG) đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 5-10% trong năm 2023

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - HOSE: CTG) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023 vào ngày 21/4 tới ...

Thanh Tuấn