VietBank miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Cập nhật: 14:31 | 13/03/2020

TBCKVN - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao.    

vietbank mien nhiem chuc danh tong giam doc

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, NHNN đề nghị các ngân hàng cân nhắc kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2020

vietbank mien nhiem chuc danh tong giam doc

TPBank lên kế hoạch mua tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 20/3 đến 18/4/2020

vietbank mien nhiem chuc danh tong giam doc
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank).

Cụ thể, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Nhung kể từ ngày 13/3/2020 theo nguyện vọng cá nhân.

Đồng thời, HĐQT VietBank cũng thống nhất bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng, Phó Tổng Giám đốc giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Bên cạnh đó, HĐQT ngân hàng đã nhất trí thống nhất bầu bổ sung hai thành viên HĐQT nhiệm kì 2016-2020 (trong đó có một thành viên HĐQT độc lập).

VietBank cũng sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện quyền của cổ đông về đề cử,ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kì 2016-2020

Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông đề cử, ửng cử nhân sự là 23/3. Thời gian dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ ngày 30/3 - 8/4.

Kết thúc năm 2019, Vietbank ghi nhận tổng tài sản đạt 68.980 tỷ đồng, tăng 33% so với 2018;Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 40.919 tỷ đồng đồng, tăng 15%; Tổng huy động vốn đạt 51.965 tỷ đồng, tăng 27%; Lợi nhuận trước thuế đạt 613 tỷ đồng, tăng 53%...

Thu Thủy