Vicostone báo lãi gần ngàn tỷ sau 2 quý, hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận năm

Cập nhật: 15:07 | 28/07/2021 Theo dõi KTCK trên

CTCP Vicostone (Mã: VCS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021. Sau nửa năm hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vì sao lãi sau thuế quý 2 của HHS giảm 55% dù thực hiện chương trình hỗ trợ giá mua xe mùa COVID?

Nhựa Bình Minh (BMP) lãi quý 2 giảm mạnh hơn 70%, thấp nhất một thập kỷ qua

Theo báo cáo tài chính quý 2 vừa công bố, Vicostone ghi nhận doanh thu thuần tăng 59% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.793 tỷ đồng do số lượng thành phẩm, hàng hóa bán ra tăng.

Các chi phí (tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp) chỉ tăng 30 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, kết thúc quý 2, lợi nhuận sau thuế của Vicostone tăng 74% lên 448 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp trong quý được cải thiện lên 33,8%.

0618-vicostone

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vicostone đạt 3.344 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 965 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 47% so với cùng kỳ.

Năm 2021, Vicostone đặt mục tiêu doanh thu 6.797 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.919 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã đạt khoảng 49% mục tiêu doanh thu và khoảng 50% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm.

Về tình hình tài chính, tính tới thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của Vicostone giảm khoảng 7,5% so với đầu năm xuống gần 6.515 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng khoảng 13% lên 2.206 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm khoảng 34% tổng tài sản. Hàng tồn kho là 2.060 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, chiếm 31% tổng tài sản.

Ở thời điểm cuối quý II, tổng nợ phải trả của Vicostone là 2.273 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 1.710 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm, đa số là nợ vay ngắn hạn. Nợ vay chiếm khoảng 40% vốn chủ sở hữu.

Tại ĐHĐCĐ thường niêm 2021, chia sẻ thêm về kế hoạch kinh doanh năm 2021, lãnh đạo công ty cho biết sẽ tập trung sản xuất, ổn định thị trường, đồng thời chưa có kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh.

Về kế hoạch phát triển thị trường nội địa, ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Vicostone cho biết với thị trường gần 100 triệu dân nếu không làm thì thiếu sót, tuy nhiên điểm bất lợi là vật liệu thay thế giá rẻ ở Việt Nam rất nhiều, mức độ kinh tế của người dân chưa cao.

Do vậy, công ty đặt mục tiêu tăng doanh thu tại thị trường này nhưng không kỳ vọng lớn, đạt 10 - 30 triệu USD là thành công.

Phương Thảo