Vi phạm về thuế, công ty con của DIC Corp bị phạt và truy thu thuế hơn 363 triệu đồng

Cập nhật: 10:53 | 01/12/2023 Theo dõi KTCK trên

Mới đây, Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có quyết định xử phạt đối với Công ty CP Đầu tư – Phát triển – Xây dựng số 2 (DIC No.2, HNX: DC2) do có hành vi vi phạm hành chính chính về thuế.

Cụ thể, DIC No.2 đã có hành vi vi phạm hành chính là kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, giảm lỗ chuyển kỳ sau, không lập hoá đơn đối với quà biếu, tặng cho khách hàng, không nộp phụ lục quy định về giao dịch liên kết.

Vi phạm về thuế, công ty con của DIC Corp bị phạt và truy thu thuế hơn 363 triệu đồng
Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Crop)

Theo đó, với những sai phạm nêu trên, Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là 49,25 triệu đồng; phạt đối với hành vi không nộp phụ lục theo quy định về quản lý đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 là 11,5 triệu đồng; phạt đối với hành vi không lập hoá đơn đối với quà biếu, tặng khách hàng với số tiền 1 triệu đồng.

Ngoài ra, Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn quyết định buộc nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân thiếu vào ngân sách là 246,23 triệu đồng; tiền chậm nộp tiền thuế đến ngày 10/11/2023 với số tiền 55,39 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền phạt và truy thu thuế hơn 363,36 triệu đồng.

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Crop, HOSE: DIG) đang sở hữu 50,13% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển – Xây dựng số 2 và hạch toán là đầu tư vào Công ty con.

Về tình hình kinh doanh của công ty mẹ (DIC Crop), trong quý 3/2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 235,18 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 12,1 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,97 tỷ đồng, tức tăng thêm 13,07 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 41% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,53 tỷ đồng, về 66,92 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 27,6%, tương ứng giảm 4,1 tỷ đồng, về 10,78 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 74,1%, tương ứng giảm 33,26 tỷ đồng, về 11,63 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 30,4%, tương ứng giảm 20,37 tỷ đồng, về 46,64 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế đã chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593,69 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 97,74 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140,4 tỷ đồng, Công ty DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi 1.400 tỷ đồng, cách rất xa kế hoạch năm.

Bên cạnh việc kinh doanh lao dốc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty DIC Corp tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài. Trong đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận âm 125,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 2.380,3 tỷ đồng; dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 1.154,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 1.065,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của DIC Corp thu hẹp 4,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 604,8 tỷ đồng, về 14.143 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 6.276,9 tỷ đồng, chiếm 44,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.284,7 tỷ đồng, chiếm 30,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 1.381,8 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu khoản mục các khoản phải thu dài hạn giảm 42% so với đầu năm, tương ứng giảm 999,9 tỷ đồng, về 1.381,8 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 4,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 20,03 tỷ đồng, về 402,77 tỷ đồng; tồn kho tăng 6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 353,6 tỷ đồng, lên 6.276,9 tỷ đồng …

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp này cho biết phải thu dài hạn giảm mạnh chủ yếu liên quan tới khoản mục phải thu khác tại Công ty cổ phần Logistics Cái Mép giảm từ 1.000 tỷ đồng, về 0 tỷ đồng.

Vi phạm về thuế, Khoáng sản Dương Hiếu (DHM) bị phạt và truy thu gần 800 triệu đồng

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP ...

Vi phạm về thuế, Gỗ Thuận An (GTA) bị xử phạt và truy thu hàng trăm triệu đồng

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với Công ...

Thùy Chi (T/H)