• bo nhiem loat nhan su moi tai tp hcm ha noi

    Bổ nhiệm loạt nhân sự mới tại TP HCM, Hà Nội

    Ngày 31/7, lãnh đạo TP HCM, TP Hà Nội đã trao các quyết định về công tác cán bộ trong đó, TP HCM bổ nhiệm 3 chức vụ mới và TP Hà Nội bổ nhiệm 2 chức vụ mới. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/8.
    10:38 | 03/08/2020
1 2