• Quảng Ninh bổ nhiệm lãnh đạo 3 Sở thông qua thi tuyển

    Quảng Ninh bổ nhiệm lãnh đạo 3 Sở thông qua thi tuyển

    Ngày 10/4, Hội đồng Thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý, tổ chức thi tuyển các chức danh: Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở TN&MT và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.
    10:44 | 11/04/2021
|< < 1 2 3 > >|