• Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người

    Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người

    Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trả lời báo chí trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Theo ông Bình, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng XIII được tiến hành khoa học, bài bản, khách quan và toàn diện.
    16:47 | 21/01/2021
|< < 1 2 3 > >|