• Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khu vực Nhà nước sẽ thay đổi sau ngày 1/7/2024

    Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khu vực Nhà nước sẽ thay đổi sau ngày 1/7/2024

    Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các thành viên Chính phủ về dự thảo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật BHXH (sửa đổi). Trong đó, cơ quan soạn thảo cho biết dự luật giao cho Chính phủ quy định mức lương làm căn cứ đóng BHXH khi Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.
    14:58 | 19/05/2024
|< < 1 2 3 > >|