• Luật kinh doanh bảo hiểm có nhiều điểm mới

    Luật kinh doanh bảo hiểm có nhiều điểm mới

    Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 và Văn phòng Chủ tịch nước vừa công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật này. Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) có nhiều điểm mới được bổ sung để phù hợp với thực tiễn.
    16:32 | 06/07/2022
|< < 1 2 3 > >|