• Nghị quyết 01/NQ-CP: Trúng trọng tâm, đủ liều lượng

    Nghị quyết 01/NQ-CP: Trúng trọng tâm, đủ liều lượng

    Theo nhiều chuyên gia kinh tế, Nghị quyết 01/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành với các giải pháp rất trúng trọng tâm và đủ liều lượng; thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ trong việc thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế cho 2 năm (2022-2023), chứ không chỉ là cho riêng năm 2022.
    13:01 | 13/01/2022
|< < 1 2 3 > >|