• Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương

    Điều động, bổ nhiệm nhân sự 6 cơ quan Trung ương

    Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
    07:47 | 12/04/2021
|< < 1 2 3 > >|