• Tái cơ cấu nền kinh tế: Thách thức và cơ hội

    Tái cơ cấu nền kinh tế: Thách thức và cơ hội

    Đến nay, quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực, song trước đại dịch COVID-19 và những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trong đó có việc đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế.
    11:17 | 17/01/2021
|< < 1 2 3 > >|