• Tổng cục Thuế: Doanh thu cho thuê tài sản từ 100 triệu/năm trở xuống không phải nộp thuế

    Tổng cục Thuế: Doanh thu cho thuê tài sản từ 100 triệu/năm trở xuống không phải nộp thuế

    Cá nhân kinh doanh, bao gồm cả cá nhân cho thuê tài sản đã khai, nộp thuế và đến cuối năm tự xác định doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì cá nhân được đề nghị xử lý hoàn trả hoặc bù trừ vào số phải nộp phát sinh của kỳ sau. Tổng cục Thuế khẳng định sẽ có văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương triển khai Thông tư số 40 theo đúng quy định của pháp luật.
    18:57 | 22/06/2021
|< < 1 2 3 > >|