VEAM chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt năm 2018, tỷ lệ 39%

Cập nhật: 06:52 | 15/12/2019

TBCKVN - Tổng Công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM, Mã: VEA) vừa thông quan phương án chi trả cổ tức năm 2018.    

veam chuan bi tra co tuc tien mat nam 2018 ty le 39

Năm 2020, Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt kế hoạch lãi sau thuế gấp 2,5 lần so với chỉ tiêu 2019

veam chuan bi tra co tuc tien mat nam 2018 ty le 39

Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 15%

veam chuan bi tra co tuc tien mat nam 2018 ty le 39

Theo đó, VEAM vừa thông quan phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 38,84% (một cổ phiếu nhận được 3.884 đồng).

Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/12/2019 và thanh toán vào 21/1/2020.

Ước tính trong đợt chi trả cổ tức lần này, VEAM sẽ chi ra khoảng 5.158 tỷ đồng cho đợt thanh toán.

Về tình hình kinh doanh, sang quý 3/2019, VEAM ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.111 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ, giá vốn tăng mạnh khiến Công ty lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh. Nhờ khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết với 1.555 tỷ đồng, VEAM đạt lãi ròng 1.733 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VEAM đạt 3.353 tỷ đồng, lãi ròng 5.152 tỷ đồng - chủ yếu từ khoản thu tài chính tại các đơn vị Honda, Toyota và Ford.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (13/12) cổ phiếu VEA ghi nhận mức giá 49.600 đồng/cp. Vốn hóa thị trường ghi nhận trên 65 ngàn tỷ đồng.

veam chuan bi tra co tuc tien mat nam 2018 ty le 39
Diễn biến giá cổ phiếu VEA trong 3 tháng gần đây. Nguồn: vndirect

Về VEAM, đáng chú ý BCTC soát xét nửa đầu năm nay ghi nhận hàng loạt ý kiến ngoại trừ bởi Deloitte Việt Nam, xoay quanh tài sản Công ty:

Thứ nhất liên quan đến khoản phải thu, tại ngày 30/6/2019, Tổng Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi đối với các khoản phải thu của khách hàng, phải thu về hỗ trợ vốn và phải thu về lãi hỗ trợ vốn tương ứng với số tiền lần lượt là 50,3 tỷ, 95,5 tỷ và 35 tỷ đồng.

Thứ hai, với khoản mục hàng tồn kho, tại ngày 30/6/2019, Tổng công ty chưa đánh giá giá trị thuần có thể thực hiện được và trích lập dự phòng giảm giá tồn kho của một số hàng tồn kho với số tiền 155 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2018 là hơn 165 tỷ đồng).

Thứ ba là chi phí trả trước dài hạn, tại ngày 30/6, các chi phí trả trước dài hạn của VEAM bao gồm chi phí trả trước dài hạn của CTCP Vật tư và Thiết bị toàn bộ - công ty con của VEAM với số tiền là 235 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2018 là 211,5 tỷ đồng); bao gồm chi phí khấu hao, lãi vay và một số chi phí khác của nhà máy sắt xốp phát sinh từ các năm trước.

Thứ tư, Tổng Công ty cũng ghi nhận doanh thu bán 450 xe Mighty 2017 được bàn giao trong năm 2019 cho CTCP Thương mại dịch vụ TCG với số tiền gần 262 tỷ đồng, ghi nhận giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí thuế TNDN hiện hành tương ứng tăng 230 tỷ; 1,6 tỷ và 6,1 tỷ đồng.

Cuối cùng, như đã trình bày tại thuyết minh số 26, trong kỳ Tổng Công ty ghi nhận lãi phát sinh từ việc hỗ trợ vốn cho các công ty liên kết với số tiền hơn 371,6 tỷ, (6 tháng đầu năm 2018 là hơn 368 tỷ). Lãi phát sinh từ việc hỗ trợ vốn được Tổng Công ty xác nhận và ghi nhận phụ thuộc vào tình hình SXKD của các công ty liên kết.

Bên cạnh đó, Deloitte cũng nhấn mạnh về Thuyết minh 33 phần Thuyết minh BCTC hợp nhất giữa niên độ, các cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chính thức biên bản quyết toán cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng Công ty tại thời điểm Công ty mẹ - Tổng Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Hoàng Hà