Văn Phú – Invest (VPI) đặt kế hoạch doanh thu khủng nhưng lợi nhuận "thụt lùi" 22%

Cập nhật: 11:09 | 08/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Văn Phú – Invest đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.775 tỷ đồng, tăng 49% và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, giảm 22% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Ngày 24/4 tới đây, Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (HOSE: VPI) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo tờ trình vừa công bố, trong năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.775 tỷ đồng, tăng 49% và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, giảm 22% so với kết quả thực hiện năm 2023.

Văn Phú – Invest (VPI) đặt kế hoạch doanh thu khủng nhưng lợi nhuận
Văn Phú - Invest (VPI) vừa công bố tài liệu DHĐCĐ năm 2024

Thúc đẩy công tác M&A

Doanh nghiệp cho biết trong năm nay sẽ tiếp tục triển khai dự án tại các địa bàn trọng điểm, nhiều tiềm năng và dư địa lớn. Cụ thể, triển khai các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao đất tại dự án khu đô thị Bảo Ninh 8, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và khu thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng.

Ngoài ra, Văn Phú - Invest tiếp tục thúc đẩy công tác M&A, tìm hiểu các dự án đấu giá tiềm năng để gia tăng quỹ đất làm nguồn dự án gối đầu cho các năm tiếp theo, tạo đà phát triển bền vững theo đúng chiến lược phát triển của công ty.

Về công tác triển khai các dự án, trong năm 2024, Văn Phú – Invest cho biết sẽ tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2023. Cụ thể, doanh nghiệp tiếp tục triển khai xây dựng tại dự án Xây dựng nhà ở, nhà ở kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, Khu đô thị phía Nam, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang. Tiếp tục triển khối nhà CT2 dự án Khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, Bắc Ninh.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ khởi công Dự án khu nhà ở tại xã Thủy Đường, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng (Vlasta Thủy Nguyên).

Văn Phú – Invest cũng có kế hoạch mở bán tại một số dự án mới trong năm nay như: Dự án Vlasta Thủy Nguyên - Hải Phòng, dự án khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong, Bắc Ninh.

Nâng tỷ lệ cổ tức từ 10% lên 20%

Tại Đại hội đồng cổ đông tháng 4/2023, HĐQT Văn Phú – Invest đã trình cổ đông thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Tuy nhiên, HĐQT đã cân nhắc và bàn bạc thống nhất trình ĐHĐCĐ 2024 thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức từ 10% lên thành 20% bằng cổ phiếu.

Phía doanh nghiệp cho biết, việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là do trong năm 2024, công ty đang thực hiện nhiều dự án với nguồn vốn rất lớn và triển khai chủ yếu theo phương thức đấu giá và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Vì vậy, công ty sẽ không thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt để dành nguồn phát triển dự án, đem lại lợi ích dài hạn cho cổ đông.

Trong năm 2024, tỷ lệ chi trả cổ tức được Văn Phú – Invest dự kiến là 10%.

Về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cổ tức bằng cổ phiếu được chia theo tỷ lệ 10:2 cho các cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách (mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phần được nhận 2 cổ phần). Tổng số cổ phần dự kiến sau khi phát hành thêm khoảng 48,3 triệu cổ phần, tương đương giá trị theo mệnh giá gần 484 tỷ đồng.

Vốn điều lệ Văn Phú – Invest sau khi phát hành thêm dự kiến tối đa là 2.903 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Ở một diễn biến khác, ngày 31/1/2024, Văn Phú – Invest đã phát hành thành công trái phiếu chào bán ra công chúng với tổng giá trị chào bán là 650 tỷ đồng. Công ty cho biết đã hoàn thành đăng ký trái phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đang hoàn thành thủ tục niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tại Đại hội tới đây, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2024 sau khi kết thúc đợt chào bán. Đồng thời thông qua niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng năm 2025 của công ty (nếu phát hành thành công) sau khi kết thúc đợt chào bán.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 bất thành

Nhìn lại kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2023, VPI ghi nhận doanh thu đạt 1.876 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 463 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 6% so với năm 2022. Văn Phú – Invest đặt mục tiêu doanh thu 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 550 tỷ đồng năm 2023. Như vậy, với kết quả đạt được, doanh nghiệp chỉ thực hiện được hơn 85% kế hoạch doanh thu và hơn 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tổng tài sản của Văn Phú – Invest tính đến cuối năm 2023 có giá trị 12.532 tỷ đồng, tăng hơn 1.437 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chênh lệch hàng tồn kho. Cụ thể, giá trị hàng tồn kho của VPI vào cuối năm hơn 3.701 tỷ đồng, tăng hơn 92% so với đầu năm, bao gồm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 13 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, VPI ghi nhận chi phí kinh doanh dở dang trong khoản mục hàng tồn kho có giá trị 3.596 tỷ đồng, bao gồm hơn 1.478 tỷ đồng tại dự án The Terra Bắc Giang, hơn 201 tỷ đồng tại dự án Song Khê – Nội Hoàng, hơn 1.727 tỷ đồng tại dự án Vlasta Thủy Nguyên và hơn 188 tỷ đồng tại các dự án khác.

Ngoài ra, khoản thành phẩm trong khoản mục hàng tồn kho của VPI vào cuối năm 2023 có giá trị hơn 106 tỷ đồng, bao gồm hơn 85 tỷ đồng tại dự án Vlasta Sầm Sơn, hơn 6 tỷ đồng tại dự án Grandeur Palace Giảng Võ và hơn 14,5 tỷ đồng tại dự án The Terra Hào Nam.

VPI cũng ghi nhận hơn 82,7 tỷ đồng nợ xấu vào cuối năm 2023, bao gồm 10 tỷ đồng tại Công ty CP Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) và hơn 11 tỷ đồng tại Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.

Tổng nợ phải trả của VPI tính đến ngày 31/12/2023 là 8.553 tỷ đồng, trong khi quy mô vốn chủ sở hữu là hơn 3.979 tỷ đồng, với khoản lãi sau thuế chưa phân phối hơn 1.246 tỷ đồng.

Văn Phú – Invest ghi danh "Top 10 Chủ đầu tư bất động sản 2023"

Ngày 07/04/2023, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố “Top 10 Chủ đầu tư Bất ...

Văn Phú – Invest tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã chứng khoán: VPI) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên ...

Văn Phú – Invest hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Việc ghi nhận doanh thu từ dự án Vlasta - Sầm Sơn giúp Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (HOSE: VPI) kết ...

Tiểu Vy