VAMC dự kiến sẽ mua nợ xấu bằng trái phiếu gần 25.000 tỉ đồng

Cập nhật: 09:31 | 16/05/2019

TBCKVN – Để đảm bảo đủ nguồn vốn nhằm đẩy mạnh hoạt động mua nợ, VAMC đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng (thêm 3.000 tỉ đồng) và đã được Thủ tướng chấp thuận. Cùng với đó, VAMC dự kiến sẽ mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt và mua theo giá trị thị trường khoảng gần 25.000 tỉ đồng.  

vamc du kien se mua no xau bang trai phieu gan 25000 ti dong Nợ xấu tại VAMC của Vietinbank còn hơn 13.400 tỷ đồng
vamc du kien se mua no xau bang trai phieu gan 25000 ti dong Lãi dự thu và trái phiếu VAMC của SCB tiếp tục tăng cao
vamc du kien se mua no xau bang trai phieu gan 25000 ti dong OCB không còn nợ xấu tại VAMC

Theo kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty Quản lý Tài sản (VAMC), năm 2019 công ty đặt mục tiêu mua nợ bằng trái phiếu với giá trị 20.000 tỉ đồng, mua nợ xấu theo giá trị thị trường đạt 4.500 tỉ đồng. Đồng thời doanh số thu hồi nợ xấu tăng mạnh từ 37.512 tỉ đồng trong năm 2018 lên 50.000 tỉ đồng.

vamc du kien se mua no xau bang trai phieu gan 25000 ti dong
VAMC dự kiến sẽ mua nợ xấu bằng trái phiếu gần 25.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Để đảm bảo đủ nguồn vốn nhằm đẩy mạnh hoạt động mua nợ, VAMC đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng (thêm 3.000 tỉ đồng) và đã được Thủ tướng chấp thuận.

VAMC cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, đặc biệt tập trung mua theo giá trị thị trường các khoản nợ xấu đã được mua bằng trái phiếu.

Bên cạnh đó, VAMC cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác xử lí nợ; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, cơ cấu tổ chức,…

Trong năm 2018, VAMC đã mua 761 khoản nợ của 13 TCTD với tổng số dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỉ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỉ đồng, đạt 93,2% so với khối lượng trái phiếu đặc biệt được NHNN phê duyệt.

Luỹ kế từ khi thành lập đến 31/12/2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỉ đồng, giá mua là 307.567 tỉ đồng.

VAMC cũng mua được 40 khoản nợ với giá trị thị trường, tổng giá mua là 2.819 tỉ đồng, góp phần xử lí hớn 5.200 tỉ đồng nợ xấu cho các TCTD. Tổng số tiền thu hồi nợ trong năm 2018 đạt 31.512 tỉ đồng, luỹ kế từ năm 2013 đến cuối năm 2018 là 119.000 tỉ đồng.

Văn Khương