Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật: 13:00 | 10/08/2022 Theo dõi KTCK trên

Tại phiên họp thứ 14 chiều 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt 3).

NHNN: Giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường "chợ đen" là trái pháp luật, không được cấp phép

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chiều 9/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt 3).

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong tổng số vốn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 84,6% số vốn phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với 5.051 nhiệm vụ, dự án (bao gồm: 4.743 dự án và 308 nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư).

Số vốn ngân sách trung ương còn lại chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là khoảng 15,4% số vốn Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương của 245 nhiệm vụ, dự án (bao gồm 235 dự án, 10 nhiệm vụ).

Số dự án phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến là 225 dự án với tổng số vốn 159.190,656 tỷ đồng, giảm 03 dự án so với số nhiệm vụ, dự án Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP ngày 16/7/2021. Căn cứ khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 29/2021/QH15 tổng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch là 455.909,989 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 114 dự án của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương trong nước là 96,3 nghìn tỷ đồng.

Trong đó có 109 dự án thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP và 5 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP.

Đồng thời, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng số vốn là 4,1 nghìn tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ (trong đó 6 dự án chuyển tiếp, khởi công mới đã báo cáo Quốc hội và 10 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội).

Điều chỉnh giảm số vốn 3,1 nghìn tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 và 54,97 tỷ đồng vốn đối ứng đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn để điều chỉnh tăng tương ứng cho 2 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ Giao thông vận tải.

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính-Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh từ những phân tích cụ thể và theo ý kiến đa số thành viên, Ủy ban Tài chính – Ngân sách kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương của Chính phủ tiếp tục giao vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Đồng thời, phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 từ số vốn chưa phân bổ theo đề nghị của Chính phủ. Điều chỉnh vốn hợp lý giữa các dự án trong nội bộ Bộ Giao thông vận tải và 3 địa phương để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Về danh mục dự án cụ thể, việc phân bổ, bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 (đợt 3) cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 29 của Quốc hội.

Chính phủ rà soát theo kiến nghị của Ủy ban Tài chính – Ngân sách đã nêu, giao kế hoạch vốn theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định, bố trí vốn tập trung, không dàn trải.

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các nội được Chính phủ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương (đợt 3).

Đồng thời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã nhấn mạnh những ý kiến chỉ đạo cụ thể liên quan đến việc phân bổ, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3), việc phân bổ vốn cụ thể cho các danh mục, dự án...

Phương Thảo