Tuyên truyền văn bản pháp luật mới về thị trường chứng khoán cho công ty đại chúng khu vực phía Nam

Cập nhật: 09:30 | 18/08/2016 Theo dõi KTCK trên

Thực hiện kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đồng thời nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận, nắm vững những quy định mới liên quan đến hoạt động của Công ty đại chúng và Thị trường Chứng khoán, ngày 06/7/2016 Đại diện văn phòng UBCKNN tại TPHCM phối hợp với Công ty chứng khoán Rồng Việt tổ chức lớp tuyên truyền dành cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

tuyen truye n van ba n pha p lua t mo i ve thi truo ng chu ng khoa n cho cong ty da i chu ng khu vu c phi a nam


Toàn cảnh buổi tập huấn.


Tham gia lớp tập huấn có 220 đại biểu đại diện cho hơn 100 công ty đại chúng thuộc địa bàn của 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu tham dự. Nội dung lớp tập huấn bao gồm cập nhật các quy định mới về: Công bố thông tin dành cho công ty đại chúng theo Thông tư 155/2015/TT-BTC; Quản trị công ty bắt buộc áp dụng cho tất cả các công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp năm 2014; Đăng ký giao dịch chứng khoán theo Thông tư số 180/2015/TT-BTC; Niêm yết chứng khoán theo Thông tư 202/2015/TT-BTC; Chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC. Các đại biểu tham gia lớp tập huấn đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến công bố thông tin, báo cáo quản trị công ty; hệ thống công bố thông tin IDS của UBCKNN, điều kiện làm thành viên ban kiểm soát công ty, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch Upcom... Đại diện Văn phòng và Công ty chứng khoán Rồng Việt đã giải đáp thắc mắc và trả lời tất cả các câu hỏi của đại biểu tham gia.

Đây là hoạt động định kỳ, thường xuyên của Đại diện Văn phòng nhằm tuyên truyền cập nhật các văn bản pháp luật mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp các công ty đại chúng thực hiện và tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.


Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm