Từ ngày 28/11, mất tiền oan trong tài khoản sẽ được ngân hàng bồi hoàn trong vòng 5 ngày

Cập nhật: 08:43 | 28/11/2016 Theo dõi KTCK trên

Nếu tự nhiên mất tiền trong tài khoản mà không do lỗi của mình và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng thỏa thuận tại hợp đồng, chủ thẻ sẽ được ngân hàng bồi hoàn trong vòng 5 ngày kể từ ngày khiếu nại.

tu ngay 2811 mat tien oan trong tai khoan se duoc ngan hang boi hoan trong vong 5 ngay


Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 30 sửa đổi một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn thời gian việc xử lý kết quả tra soát khiếu nại đối với các trường hợp thông thường. Cụ thể, sau khi rà soát kiếu nại, việc mất tiền không phải do lỗi của chủ thẻ hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng, thì trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho khách hàng, tổ chức phát hành thẻ thực hiện bồi hoàn cho chủ thẻ. Trường hợp tổn thất phát sinh do lỗi của các bên liên quan, bên có lỗi thực hiện bồi hoàn cho tổ chức phát hành thẻ.

Trong trường hợp hết thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại theo thỏa thuận tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào, thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, tổ hức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý hoặc tạm thời bồi hoàn tổn thất cho chủ thẻ cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các bên.

Trong trường hợp có dấu hiệu tối phạm, việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp xác định không có yếu tố tội phạm, tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ thẻ về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại trong vòng 15 ngày làm việc...

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định, thời hạn chủ thẻ được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại không ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại. Thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại của tổ chức phát hành thẻ tối đa không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của chủ thẻ đối với thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp. Đối với thẻ có BIN do tổ chức thẻ quốc tế cấp thì căn cứ theo thỏa thuận cụ thể của tổ chức phát hành thẻ với khách hàng tại hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định đối với dịch vụ cung ứng séc, dịch vụ trung gian thanh toán.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định về thủ tục tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại mà tổ chức cung ứng dịch vụ phải áp dụng, gồm 2 ít nhất 2 phương thức là qua hotline (có ghi âm, hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần) và qua các điểm giao dịch/điểm kinh doanh...

Thông tư này ra đời sau một số sự cố khách hàng tự nhiên mất tiền trong tài khoản , sổ tiết kiệm và 7/9/2016, Văn phòng Chính đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc ban hành quy định các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán cần ghi rõ trong các hợp đồng cung ứng dịch vụ nội dung cụ thể về trách nhiệm trong việc tiếp nhận thông tin của khách hàng, thời gian xử lý, phương án đền bù đối với các trường hợp phát sinh rủi ro, sự cố trong hoạt động thanh toán.

Thông tư 30/2016/TT-NNN được ban hành ngày 14/10/2016 và có hiệu lực từ ngày 28/11/2016.



Theo Đầu tư chứng khoán

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm