TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn thực hiện năm 2022, không chia cổ tức trong năm 2024

Cập nhật: 09:21 | 01/04/2024 Theo dõi KTCK trên

TPBank dự kiến lợi nhuận năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với năm 2023. Tuy nhiên, mục tiêu này thấp hơn so với mức thực hiện được trong năm 2022. Ngân hàng cũng dự kiến sẽ giữ lại lợi nhuận năm 2023, chưa chia cổ tức.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào 8h30 ngày 23/4 tại Phòng họp Dragon Hall - Tầng 12A, Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn thực hiện năm 2022, không chia cổ tức trong năm 2024
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB)

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm 2024, Hội đồng quản trị của TPBank đề xuất kế hoạch lợi nhuận trước thuế ngân hàng riêng lẻ đạt 7.500 tỷ đồng, tăng 34,2% so với năm 2023.

Tuy nhiên, mục tiêu này vẫn thấp hơn kế hoạch năm 2023 với mục tiêu 8.700 tỷ đồng và thấp hơn mức thực hiện được trong năm 2022 ghi nhận ở mức 7.828 tỷ đồng.

Trong năm 2023, TPBank đạt 12.425 tỷ đồng khoản thu nhập lãi thuần, tăng 9% so với năm 2022. Lãi từ kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư đều tăng trưởng tốt.

Tuy nhiên do phải dùng đến 3.946 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2,1 lần năm trước, do đó lãi sau thuế chỉ còn 4.463 tỷ đồng, giảm gần 29%. Với kết quả này, TPBank chỉ thực hiện được 64% kế hoạch.

Đối với các chỉ tiêu khác,TPBank muốn tổng tài sản trong năm 2024 mở rộng thêm 9,4% so với thời điểm hồi đầu năm, lên mức 390.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động tăng 3,3% lên mức 327.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp dự kiến tăng thêm 15,8%, đạt 252.821 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, TPBank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu sẽ có 15 triệu khách hàng trong năm 2024.

Về định hướng phát triển trong năm 2024, Hội đồng quản trị TPBank cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Công ty Tài chính Cổ phần Handico (Hafic) để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Ngoài ra, ngân hàng cũng sẽ rà soát và kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy trên toàn hệ thống, đề xuất kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2024 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về phương án phân phối lợi nhuận, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi KPMG, TPBank đạt lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 5.589 tỷ đồng.

Sau khi nộp thuế thu nhập, trích các quỹ và nộp ngân sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thư tín dụng LC theo Kết luận số 324/TP-VPCP của Thủ tướng Chính phủ, lợi nhuận để lại là 3.697 tỷ đồng. Theo đó, Hội đồng quản trị TPBank đề xuất sẽ giữ lại toàn bộ khoản lợi nhuận này và chưa phân phối.

Trước đó, hồi giữa năm 2023, TPBank đã phát hành gần 620 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 39,19% từ nguồn lợi nhuận để lại chưa phân phối luỹ kế đến năm 2021 là 1.536 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là 2.561 tỷ đồng và 2.102 tỷ đồng được lấy từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2022. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của TPBank được nâng từ 15.817 tỷ đồng lên 22.016 tỷ đồng.

Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) đón cổ đông lớn TPBank

Ngân hàng TMCP Tiên Phong chính thức sở sữu 75% vốn Công ty CP Quản lý quỹ Việt Cát, sau khi mua thành công 7,5 ...

Điểm danh những nhà băng dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024

Nhờ kết quả hoạt động vượt mong đợi, hàng loạt ngân hàng đã công bố kế hoạch chia cổ tức trong kỳ họp cổ đông ...

Thu Thảo