Tổng hợp kết quả kinh doanh quý 3/2019 của 10 doanh nghiệp niêm yết

Cập nhật: 15:00 | 18/10/2019

TBCKVN – Cập nhật kết quả kinh doanh của 10 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, HNX, UPCOM trong mùa báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2019.    

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet

9 tháng 2019, VRG báo doanh thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet

Kết quả kinh doanh Techcom Securities tăng trưởng mạnh sau 9 tháng

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet
Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, HOSE – Mã: DGW)

BCTC quý 3/2019 của DGW ghi nhận doanh thu đạt 2.615 tỷ đồng, tăng 51% và lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Công ty đạt 5.992 tỷ, tăng 37%, tương ứng lợi nhuận sau thuế 112 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. So với kế hoạch, 9 tháng đầu năm DGW lần lượt thực hiện được 84% chỉ tiêu doanh thu và 82% chỉ tiêu lợi nhuận.

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HOSE – Mã: LDG)

BCTC quý 3/2019 với doanh thu giảm 27% còn 324 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 29% xuống 222 tỷ đồng.

Trong kỳ, LDG báo lãi sau thuế 150 tỷ đồng, giảm 43%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Công ty đạt 679 tỷ đồng. Nhờ nguồn thu lớn thanh lý đầu tư ở đầu năm (chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Đầu tư Du lịch Suối Mơ), lãi sau thuế gần LDG thu về đạt 348 tỷ đồng, tăng 25%.

So với mục tiêu 3.289 tỷ doanh thu và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ, 9 tháng LDG chỉ lần lượt thực hiện được 20,6% và 58% chỉ tiêu cả năm.

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet
Nguồn: LDG

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Hà (UPCOM – Mã: BHA)

BCTC quý 3/2019, doanh thu đạt 95,86 tỷ đồng, giảm 35% so với quý 3 năm ngoái.

Trừ đi các loại chi phí phát sinh, Thủy điện Bắc Hà ghi nhận lãi sau thuế 34,13 tỷ đồng, giảm 60% so với số lãi 84,4 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái.

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet

Dù quý 3 có lãi, nhưng tính chung 9 tháng đầu năm thủy điện Bắc Hà vẫn lỗ 18,77 tỷ đồng, giảm mạnh so với số lãi 36,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE – Mã: DXG)

BCTC hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu thuần 1.457 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lãi gộp Đất Xanh cải thiện từ mức 43% lên 66%.

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet

Trong kỳ, Đất Xanh ghi nhận lãi từ công ty liên doanh, liên kết 64 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước (Đất Xanh nắm giữ 42,63% quyền biểu quyết tại LDG).

Chi phí tài chính, chi phí bán hàng Đất Xanh nhìn chung không thay đổi nhiều so với năm trước, chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57% lên 128,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Đất Xanh ghi nhận 350,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2019, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet

Lũy kế 9 tháng, Đất Xanh lãi sau thuế 1.354 tỷ đồng, tăng 33%; trong đó phần lợi nhuận của công ty mẹ là 907 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 9 tháng đạt 2.593 đồng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn (HOSE – Mã: SJD)

BCTC quý 3/2019, doanh thu thuần đạt hơn 171 tỷ đồng giảm 14,5% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chỉ giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp đạt gần 102 tỷ đồng giảm 18% so với quý 3/2018. Sau khi trừ các khoản chi phí Cần Đơn lãi ròng gần 72 tỷ đồng giảm 20% so với quý 3/2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, SJD đạt 317 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, LNST đạt 116 tỷ đồng giảm 37% so với 9 tháng đầu năm 2018 tương đương EPS đạt 1.687 đồng.

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet
Công trình thủy điện Cần Đơn.

Công ty Cổ phần Nam Việt (Navico, HOSE - Mã: ANV)

BCTC quý 3/2019, doanh thu thuần đạt 1.127 tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh nên lợi nhuận gộp quý 3/2019 của ANV đạt 236 tỷ đồng tăng 41% so với cùng kỳ.

Trong kỳ ANV thu về gần 14 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, trong khi chi phí tài chính giảm 21% thì chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng 55% và 24% so với quý 3/2018. Chịu thêm 2,78 tỷ đồng lỗ từ hoạt động khác nên kết quả Navico lãi ròng 152 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lãi sau thuế của ANV đạt lần lượt 3.102 tỷ đồng và 506 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 13% và gần 65% so với cùng kỳ 2018.

Công ty Cổ phần DAP – VINACHEM (UPCOM - Mã: DDV)

BCTC quý 3/2019, doanh thu thuần trong kỳ đạt 383 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn hàng bán lại tăng tới 34% khiến lãi gộp sụt giảm 32% xuống còn gần 28 tỷ đồng.

Trong kỳ DDV có 1,4 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính nhưng chi phí của hoạt động này tăng thêm 28% lên gần 10 tỷ đồng, đáng chú ý chi phí bán hàng tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ lên 25 tỷ đồng.

Kết quả DDV đã lỗ ròng 18,4 tỷ đồng trong khu cùng kỳ LNST đạt 3,3 tỷ đồng. Trước đó DDV đặt mục tiêu trong quý 3/2019 có lãi 7,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, DDV đạt 1.137,6 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi vỏn vẹn 3,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE - Mã: NT2)

BCTC quý 3/2019 , doanh thu thuần đạt 1.745,5 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 179 tỷ đồng tăng 35,6% so với quý 3/2018.

Trong kỳ NT2 thu về gần 50 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính cao gấp 7 lần cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này lại giảm tới 64% so với cùng kỳ xuống còn gần 34 tỷ đồng nên sau khi trừ các khoản chi phí NT2 lãi ròng gần 162 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 25 tỷ đồng đạt được trong quý 3/2018.

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, NT2 đạt 5.760 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ và 548 tỷ đồng LNST tăng gần 4% so với 9 tháng đầu năm 2018 tương đương EPS đạt 1.846 đồng.

CTCP Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (HOSE – Mã: D2D)

BCTC quý 3/2019, doanh thu thuần 275 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước.

Lãi gộp trong kỳ D2D đạt 178 tỷ đồng, gấp gần 19 lần cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp theo đó cũng cải thiện mạnh từ mức 24% lên 65%.

Doanh thu tài chính trong quý 3/2019 của D2D gấp 4,5 lần cùng kỳ năm trước, đạt xấp xỉ 27 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, D2D ghi nhận 155 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, gấp 24,5 lần cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế 9 tháng, D2D đạt doanh thu 398 tỷ đồng – gấp 2,4 lần; Lợi nhuận sau thuế 238,4 tỷ đồng – gấp 5,1 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lãi sau thuế 89,36 tỷ đồng được ĐHCĐ thông qua, D2D đã hoàn thành gấp 2,7 lần chỉ tiêu đề ra.

CTCP Sozadezi Long Thành (HOSE - Mã: SZL)

BCTC quý 3/2019, doanh thu thuần 93,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

SZL chỉ đạt 26,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, SZL ghi nhận doanh thu 273 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 11% xuống còn 73,9 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 9 tháng đạt 3.252 đồng.

tong hop ket qua kinh doanh quy 32019 cua 10 doanh nghiep niem yet

Hoàng Hà