Tổng công ty Hàng hải (VIMC) muốn thoái vốn hàng loạt doanh nghiệp trên sàn

Cập nhật: 08:59 | 08/04/2021 Theo dõi KTCK trên

Tổng công ty hàng hải Viêt Nam (VIMC, mã: MVN) công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021. Trong đó lên kế hoạch tiếp tục thoái vốn tại 12 doanh nghiệp, thời gian thực hiện trong năm 2021 cho đến khi VIMC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Mipec giảm tỷ lệ sở hữu tại MIC xuống 3,3%

Petrolimex quyết tâm thoái vốn PG Bank và giảm sở hữu tại Pjico

Cụ thể, VIMC sẽ thực hiện thoái vốn 100% tại các doanh nghiệp: CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart - Mã: VST), Tổng công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư (PETEC - Mã: PEG), CTCP Vận tải biển Hải Âu (Sesco - Mã: SSG), CTCP Hàng hải Đông Đô (Mã: DDM), CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Mã: NOS), CTCP Hàng hải Sài Gòn (Mã: SHC), CTCP Vinalines Nha Trang và CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng.

Thoái vốn một phần: CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco, mã: VOS), CTCP Vận tải biển Vinaship (mã: VNA), CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (mã: CPI) và Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao (Transvina).

tong cong ty hang hai vimc muon thoai von hang loat doanh nghiep tren san
Kế hoạch thoái vốn Công ty mẹ VIMC năm 2021. (Nguồn: VIMC).

Lãnh đạo VIMC cho biết nguyên nhân thoái vốn ở các doanh nghiệp này là do tại Vosco và Vinaship doanh nghiệp chưa hoàn thành hồ sơ về thẩm quyền phê duyệt. Tại Vitranschart, DongDo Marine, OSTC và Vinalines Nha Trang chưa xử lý xong nghĩa vụ bảo lãnh và vướng mắc phát sinh.

Trong khi các khoản đầu tư tại các doanh nghiệp còn lại hiệu quả thấp, không hấp dẫn nhà đầu tư, giá cổ phiếu thấp hơn giá trị sổ sách của VIMC. Đơn cử như tại Petec, HaiPhong Marine, CPI và Transvina.

Bên cạnh đó, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của VIMC cũng bổ sung việc thoái vốn tại SHC do tỷ lệ sở hữu tại công ty này nhỏ (10,15% vốn điều lệ) và hoạt động của SHC không còn phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

VIMC cũng dự kiến bán/thanh lý 10 con tàu với tổng trọng tải 244.568 DWT, có 5 con tàu chuyển tiếp từ năm 2020, tổng trọng tải 155.743 DWT và 5 con tàu bán/thanh lý năm 2021, tổng trọng tải 88.825 DWT.

Liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2021, lãnh đạo VIMC đề ra mục tiêu đạt 10.828 tỷ đồng doanh thu, giảm 2,7% so với thực hiện 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 944 tỷ đồng, tăng 88%.

Riêng đối với công ty mẹ, năm 2021, VIMC đề ra kế hoạch doanh thu 1.368 tỷ đồng, giảm 7,7% và hoà vốn. Năm trước, công ty lỗ trước thuế 824 tỷ đồng.

Thu Thủy