Xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà – Bắc Giang:

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh kế năm 2018

Cập nhật: 15:13 | 28/08/2018

TBCKVN - Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2015 - 2020, xã Đông Lỗ đã đưa ra những tiêu chí cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, xã Đông Lỗ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng và đạt được những thành tựu về nhiều mặt làm nền tảng, tạo động lực cho sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

thuc hien tot nhiem vu phat trien kinh ke nam 2018
Ảnh xã đông lỗ.

Theo chỉ đạo của HĐND và UBND huyện Hiệp Hoà xã Đông Lỗ đã đạt được những kết qủa đáng khích lệ trong 6 tháng đầu năm tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đều tăng.

Về sản xuất, xã đã chỉ đạo các thôn tích trữ nước phục vụ tưới tiêu đảm bảo cho cây trồng. 6 tháng đầu năm 2018, toàn xã đã gieo cấy được 667ha, đảm bảo diện tích gieo cấy 61,1 tạ/ha; cây lạc 53ha, cây ngô 8,7ha, khoai Lang 16,5ha, cây trồng khác 40,3ha.

Công tác xây dựng nông thôn mới, xã đã tập trung chỉ đạo các thôn, phổ biến duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu trí nông thôn mới. Vận động nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, thương mại, dịch vụ góp phần nâng cao thu nhập đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, phát triển văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, công tác phổ cập giáo dục đạt được kết quả tích cực, hệ thống trường lớp học được ổn định, việc đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngày càng được quan tâm, công tác xã hội hoá giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục được có nhiều chuyển biến rõ rệt tỷ lệ trường đạt quốc gia 4/6 trường đạt, các giáo viên hàng năm được đi đào tạo và tập huấn nâng cao nghiệp vụ.

Về y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được củng cố, nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã khám và điều trị cho 2.300/6,414, khám cho bảo hiểm y tế 2,200.

Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được trang bị đầy đủ các cở sở vật chất cho cán bộ trực và nhân dân đến liên hệ công việc, niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến liên hệ công việc.

UBND xã duy trì công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, xã đã xây dựng lịch tiếp dân hàng tuần, phân công cán bộ, công chức phối hợp cùng các ngành, các đoàn thể tham gia công tác trực tiếp dân tại trụ sở UBND xã, mở cửa theo dõi đầy đủ. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân.

Trao đổi với PV báo Điện tử Thời báo Chứng khoán Việt Nam, ông Lê Văn Dân – Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ chia sẻ: Nhiện vụ phát triển kinh tế của 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, nhưng xã Đông Lỗ sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về phát triển nền kinh tế, khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm hành động trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2018 và tạo đà phát triển sang năm 2019.

Anh Tuấn + Quốc Huy