Thực hiện công tác kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhật: 15:39 | 18/08/2016 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Tin từ Bộ kế hoạch và đầu tư, bộ này vừa có thông tư số số 09/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

thuc hien cong tac kiem tra va danh gia dau tu doi voi hoat dong dau tu nuoc ngoai tai viet namTheo đó, thông tư nêu rõ, nguyên tắc theo dõi, kiểm tra và đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các nguyên tắc giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại Điều 4 Nghị định số 84/2015/NĐ – CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, trình tự, thủ tục và trên cơ sở quy định pháp luật, Không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi đối tượng, thời gian và nội dung kiểm tra; Kịp thời, khách quan, chính xác và nghiêm minh; Công khai, minh bạch, không gây cản trở, ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang trong quá trình theo dõi, kiểm tra và đánh giá.

Cơ quan theo dõi hoạt động đầu tư nước ngoài phải có cách theo dõi khoa học gồm trực tiếp và gián tiếp. Sau đó, báo cáo tình hình theo dõi dự án có vốn đầu tư nước ngoài lên Bộ kế hoạch và đầu tư đúng thời hạn để kịp thời tổng hợp, đánh giá chung các vấn đề khó khăn, vướng mắc, và đề xuất các giải pháp, chính sách áp dụng thống nhất để đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Việc kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài gồm 2 nội dung là kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước và kiểm tra tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Việc đánh giá đầu tư nước ngoài cũng cần được thực hiện minh bạch, công khai, kịp thời và hiệu quả.

PV – Tổng hợp

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm