Thủ tướng duyệt Quy hoạch chiến lược tỉnh Thanh Hóa tầm nhìn đến năm 2045

Cập nhật: 11:39 | 18/11/2019

TBCKVN - Tại Quyết định 1629/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

thu tuong duyet quy hoach chien luoc tinh thanh hoa tam nhin den nam 2045

Phiên thảo luận Quốc hội ngày 15/11: Kế hoạch làm mới Luật Doanh nghiệp

thu tuong duyet quy hoach chien luoc tinh thanh hoa tam nhin den nam 2045

Xây dựng mục tiêu phát triển trong thời kỳ chiến lược 2021 - 2030

Theo đó, nội dung lập Quy hoạch gồm phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Thanh Hóa; xác định và lựa chọn phương án phát triển, phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn và phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; phương hướng phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc thù của tỉnh.

thu tuong duyet quy hoach chien luoc tinh thanh hoa tam nhin den nam 2045

Về các nội dung trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đồng thời phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn Tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế biền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Quy hoạch được lập dựa trên phương pháp tiếp cận tổng hợp, đa chiều, đa lĩnh vực, đảm bảo các yêu cầu về tính khoa học, tính phù hợp, tính thực tiễn và ứng dụng công nghệ hiện đại.

Với những nhiệm vụ chiến lược trên, dự kiến đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.

thu tuong duyet quy hoach chien luoc tinh thanh hoa tam nhin den nam 2045 Thông báo lịch đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

TBCKVN - Dưới đây là lịch thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An như sau:

thu tuong duyet quy hoach chien luoc tinh thanh hoa tam nhin den nam 2045 Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Thanh Hóa

Trong 5 năm qua, huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) đã thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, ngân ...

thu tuong duyet quy hoach chien luoc tinh thanh hoa tam nhin den nam 2045 Thanh Hóa: Xã Vĩnh Hưng hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

TBCKVN - Vĩnh Hưng là xã miền núi của huyện Vĩnh Lộc có xuất phát điểm thấp, lại là xã nằm trong vùng lũ của ...

Quốc Trung