Thu ngân sách 2022 có bị ảnh hưởng khi gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước?

Cập nhật: 10:43 | 13/05/2022 Theo dõi KTCK trên

Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022.

4022-ngan-sach-nha-nyyc
Ảnh minh họa

Đây là chính sách hỗ trợ của Nhà nước thông qua cơ chế giãn, hoãn nộp các khoản thuế phát sinh nhằm giúp các doanh nghiệp, cá nhân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19, khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo Dự thảo, tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với toàn bộ các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ. Bộ Tài chính đề xuất phạm vi của chính sách là gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất như Nghị định 52/2021/NĐ-CP và trình bổ sung gia hạn thời hạn nộp tiền thuê mặt nước.

Để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5/2022 và quý I/2022, gia hạn 5 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 6/2022 và quý II/2022, gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7/2022, gia hạn 3 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 8/2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng nêu trên. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT theo phương án nêu trên thì tổng số thuế GTGT gia hạn từ tháng 3 đến tháng 8/2022 và quý I, quý II/2022 là khoảng 53.300 - 54.300 tỷ đồng.

Tương tự, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2022. Như vậy, số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 15.304 tỷ đồng nhưng số thu NSNN của năm 2022 không giảm do hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/12/2022.

Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế thì thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm là 2 kỳ (kỳ thứ nhất nộp 50% chậm nhất là ngày 31/5; kỳ thứ hai nộp đủ phần còn lại chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm).

Bộ Tài chính đề nghị: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 50% số tiền thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2022 đến ngày 30/11/2022. Dự kiến số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500-3.700 tỷ đồng.

Đối với thuế TNDN, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN như sau: Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế TNDN năm 2022 thì ước tính số thuế được gia hạn khoảng 51.000 - 52.000 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, với các phương án gia hạn như trên, số thu ngân sách Nhà nước của năm 2022 sẽ không giảm do doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 30/11/2022. Ngoài ra, đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phát triển TTCK bền vững, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư

Bộ Tài chính đang triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) ngày càng minh bạch, hiệu quả, ...

HOSE thí điểm giao dịch lô lẻ dưới 100 cổ phiếu từ 9 - 20/5

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc thử nghiệm toàn ...

Bộ Tài chính chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Bộ Tài chính đã có văn bản 3855/BTC-QLG yêu cầu Tổng giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá ...

Hồng Giang