Thông tư 37/2020/TT-BTC mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Cập nhật: 07:08 | 08/05/2020 Theo dõi KTCK trên

Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính; Số hiệu: 37/2020/TT-BTC; Ngày ban hành: 07/05/2020; Người ký: Thứ trưởng Vũ Thị Mai; Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Ngày 07/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 37/2020/TT-BTC về việc quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Cụ thể, kể từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020, nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC.

Riêng mức thu lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 272/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 07/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Xem chi tiết Thông tư 37/2020/TT-BTC tại đây: thong-tu-37-2020-tt-btc-muc-thu-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-chung-khoan.pdf