Xã Hà Long, huyện Hà Trung (Thanh Hóa):

Thôn đầu tiên hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ những cách làm hay

Cập nhật: 09:59 | 24/05/2022 Theo dõi KTCK trên

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM) lãnh đạo thôn Đồng Toàn, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã xác định đây là nhiệm vụ lâu dài và liên tục, chỉ có điểm khởi đầu chứ không có kết thúc, nên sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, thôn tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí theo hướng bền vững, với đích đến là nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội hơn 3.700 tỷ đồng

TOP 10 địa phương kiểm soát tham nhũng trong khu vực công tốt nhất

Đất nền Tân Phong (Tân Phong New City) - thỏi “nam châm” mới trong thu hút đầu tư

3709-414995f6d75616084f47
Lễ công bố Quyết định công nhận thôn Đồng Toàn đạt NTM Kiểu mẫu

Ngay từ khi bắt tay vào nhiệm vụ xây dựng NTM Kiểu mẫu, Chi ủy, Chi bộ và Ban phát triển thôn đã tổ chức quán triệt đầy đủ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn nội dung các văn bản của Đảng và Nhà nước, của cấp ủy, Chính quyền các cấp về xây dựng thôn NTM, thôn NTM kiểu mẫu. Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng uỷ, điều hành của UBND xã, Cấp ủy thôn Đồng Toàn xác định được nhiệm vụ, tiến hành thành lập và kiện toàn Ban phát triển thôn, ban hành Nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch hành động về lãnh đạo xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đồng thời chỉ đạo ban phát triển thôn xây dựng phương án tổ chức thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu, các chi hội, chi đoàn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các nội dung, mục tiêu của Nghị quyết về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu hoàn thành các tiêu chí trong năm 2021.

Đồng Toàn là thôn trung tâm của xã Hà Long có diện tích đất tự nhiên 255 ha; trong đó, DT đất thổ cư 19,5 ha, đất nông nghiệp 159 ha, đất lâm nghiệp 54 ha, đất nuôi trồng thủy sản 2,5 ha, đất khác 20 ha. Thôn có 215 hộ, với 809 nhân khẩu. Nhân dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, là một trong những đơn vị dẫn đầu về năng suất bình quân hàng năm của xã.

Nhận thấy tiềm năng và lợi thế của mình, Chi ủy, Chi bộ và thôn đã xác định phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho nhân dân là một trong những nội dung quan trọng, mang tính ổn định bền vững, vừa là động lực, vừa là mục tiêu của chương trình xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu. Ý thức được điều đó, trong những năm qua, Chi ủy, Chi bộ và thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa các bộ giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao phù hợp với điều kiện của thôn vào trồng trọt, chăn nuôi. Kết quả, hàng năm đã gieo trồng được 68,2 ha lúa, năng suất bình quân đã nâng lên 50 - 60 tạ/ha/năm. Phát triển mạnh chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, đến nay đàn trâu bò 22 con, đàn gia cầm 1.200 con; đàn lợn 55 con; đàn dê 50 con.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những đổi thay nhờ cách làm hay
Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đồng Toàn rất vinh dự và tự hào là chi bộ đầu tiên của xã Hà Long về đích nông thôn mới Kiểu mẫu

Tập trung khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển mạnh các ngành nghề dịch vụ. Theo thống kê, đến nay trong thôn có 15 ô tô dịch vụ, vận tải, hộ làm nghề dịch vụ đám cưới 2 hộ, cửa hàng dịch vụ, kinh doanh 51 hộ, máy cày làm đất, máy gặt phục vụ nông nghiệp 4 hộ; máy xúc 01 hộ, thu nhập bình quân hộ kinh doanh đạt từ 10 -15 triệu đồng/tháng. Đến nay thu nhập bình quân đầu người đến năm 2021 đạt 70.5 triệu/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0 %. Văn hoá - xã hội được phát huy tích cực, an ninh chính trị - trật tự ATXH được giữ vững; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Trên cơ sở phương án, kế hoạch đã đề ra trong những năm qua cùng với các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, nhất là nguồn hỗ trợ từ ngân sách xã, thôn Đồng Toàn đã triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để huy động nguồn vốn xây dựng các công trình của thôn, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của thôn. Kết quả, thôn đã đầu tư xây 2,5 km mương thoát nước khu dân cư có nắp đậy. 0.85 km đường bê tông Xây dựng thiết chế văn hóa và sân thể thao thôn giá trị hàng trăm triệu đồng. Nhà ở của hộ được kiên cố hóa và xây dựng mới ngày càng nhiều, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đảm bảo theo quy định của Bộ xây dựng.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, những đổi thay nhờ cách làm hay
UBND tỉnh Thanh Hóa tặng thưởng 100 triệu đồng cho thôn về đích nông thôn mới Kiểu mẫu

Chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu, thôn Đồng Toàn đã huy động được 47, 93 tỷ đồng kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình trong thôn và thiết chế văn hóa công cộng. Trong đó: Huy động được 430 triệu đồng từ nhân dân đóng góp và con em xa quê, các công ty doanh nghiệp hỗ trợ. Nguồn từ ngân sách xã đầu tư xây dựng 4,5 tỷ đồng; Nguồn kinh phí của nhân dân xây dựng, chỉnh trang nhà cửa 43 tỷ đồng; Các hộ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ các công trình để xây dựng đường, mương giá trị hàng trăm triệu đồng; Huy động hàng nghìn ngày công từ khu dân cư.

Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp cũng luôn được chú trọng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất nhằm giảm chi phí đầu vào cho người nông dân, do đó nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Thực tế đã chứng minh, năm 2016 thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 37 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2021, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 70.5 triệu đồng/người/năm, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể.

Trong thôn có 100% số hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chí của Bộ Xây dựng; 80% số hộ có đời sống kinh tế khá và ổn định, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 2-3%; đến năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0%.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu từ thôn, những đổi thay nhờ cách làm hay
Quyết định công nhận thôn Đồng Toàn hoàn thành xây dựng NTM Kiểu mẫu

Ngoài phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho người dân, thôn Đồng Toàn còn rất quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với từng người dân. Thôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” đã tạo được lòng tin và trách nhiệm của nhân dân trong việc xã hội hóa xây dựng Nhà văn hóa và làm đường giao thông nông thôn.

100% cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng các phong trào như: “Xây dựng gia đình văn hóa, gia đình thể thao”, "xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo"; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ gia đình và chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình thể thao” không ngừng được nâng cao, đến năm 2021 tỷ lệ hộ gia đình văn hóa là 98.3%; gia đình đạt danh hiệu “ Gia đình kiểu mẫu” là 95.4%. Trong việc tang, các nghi lễ, tập tục lạc hậu như: tổ chức ăn uống lãng phí, rải vàng mã dần được xóa bỏ. Nhân dân trong thôn luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội, thể hiện được tính cộng đồng, đặc biệt trong lễ hội đầu xuân hàng năm do xã và thôn tổ chức được sự quan tâm của đại đa số nhân dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của ban phát triển thôn, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu. Năm 2021, thôn đã đạt được 14/14 tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu và được chủ tịch UBND huyện ra quyết định công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021.

Nhật Nam