• Bộ Tài chính yêu cầu niêm yết, công khai giá hàng hóa thiết yếu

    Bộ Tài chính yêu cầu niêm yết, công khai giá hàng hóa thiết yếu

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Bộ Tài chính, Lãnh đạo Chính phủ đã ban hành các văn bản chỉ đạo bộ, ngành, địa phương các biện pháp quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát để hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ. Đồng thời, bình ổn mặt bằng giá để vừa tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
    10:22 | 30/07/2021
|< < 1 2 3 > >|