Thép Nam Kim (NKG) báo lãi quý III gấp 13 lần cùng kỳ

Cập nhật: 10:21 | 27/10/2020 Theo dõi KTCK trên

CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) công bố BCTC hợp nhất quý III/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Vận tải Biển Bắc tiếp tục lún sâu vào thua lỗ

Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) báo lãi ròng giảm 15% trong quý III

thep nam kim nkg bao lai quy iii gap 13 lan cung ky
(Ảnh minh họa)

Theo đó, quý III/2020 của Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần 3.376 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 5,6% nên lợi nhuận gộp nhảy vọt lên 242 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 3,3% lên thành 7,2%.

Trong quý III, các khoản chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp đều tăng nhưng với tốc độ chậm hơn so với lợi nhuận gộp, do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Nam Kim đạt gần 92 tỷ đồng, cao gấp 124 lần con số 736 triệu đồng của quý III/2019.

Trong kỳ, Nam Kim không có khoản lợi nhuận bất thường 12,3 tỷ đồng như cùng kì năm ngoái. Kết quả, Nam Kim ghi nhận lãi sau thuế 82,6 tỷ đồng trong quý III/2020, cao gấp 13,3 lần quý III năm ngoái. Toàn bộ lợi nhuận đều thuộc về cổ đông công ty mẹ.

thep nam kim nkg bao lai quy iii gap 13 lan cung ky
Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2020 của NKG

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu Thép Nam Kim đạt 8.141 tỷ đồng, giảm 9,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 141 tỷ đồng, gấp khoảng 3,5 lần lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2019.

Cả năm 2020, Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 200 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2020 tổng tài sản Thép Nam Kim đạt 8.226 tỷ đồng, tăng 162 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả tăng 100 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 5.147 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.463 tỷ đồng (tăng 1.075 tỷ đồng) và vay nợ thuê tài chính dàu hạn 587 tỷ đồng (giảm 116 tỷ đồng so với đầu năm).

Lượng hàng tồn kho đạt 2.458 tỷ đồng, giảm 131 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là tồn kho thành phẩm và nguyên vật liệu.

Trước Thép Nam Kim, nhiều doanh nghiệp ngành thép khác cũng đã công bố lợi nhuận tăng trưởng đột biến. Kể đến như CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) ghi nhận lãi sau thuế quý III hợp nhất đạt 3.785 tỷ đồng, tăng trưởng 111% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần tăng trưởng 64% lên 24.686 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Hòa Phát đã thực hiện 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ đồng của cả năm 2020.

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) thì ước tính doanh thu thuần niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7/2019 đến 30/9/2020) đạt 27.538 tỷ đồng, tương đương 98% thực hiện niên độ trước cũng như kế hoạch đặt ra cho niên độ này.

Lợi nhuận sau thuế cả niên độ ước đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 205% so với con số 361 tỷ đồng của niên độ trước và vượt 175% kế hoạch 400 tỷ đồng mà đại hội cổ đông đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, giá các cổ phiếu NKG, HPG, HSG ngành thép cũng tăng mạnh trong 3 tháng qua.

thep nam kim nkg bao lai quy iii gap 13 lan cung ky
Diễn biến giá cổ phiếu HSG, NKG, HPG. Nguồn: Tradingview

Hoàng Hà