Thêm phương thức dựng sổ để IPO các DNNN

Cập nhật: 15:24 | 16/08/2016 Theo dõi KTCK trên

Ngoài ba phương thức bán cổ phần hiện hành (đấu giá công khai, bảo lãnh phát hành, thỏa thuận trực tiếp) của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ Tài chính còn đề xuất bổ sung phương pháp mới là dựng sổ (Book building) để tiến hành bán cổ phần lần đầu (IPO) theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

them phuong thuc dung so de ipo cac dnnnTổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) được xem là DNNN có đợt IPO lớn nhất trong năm 2016 với giá trị vốn hóa là 19.000 tỉ đồng và lượng cổ phiếu đấu giá có giá trị gần 2.400 tỉ đồng. Hiện VEAM vẫn chưa chốt cổ đông chiến lược. Trong ảnh là dây chuyền sản xuất ô tô của VEAM.Đây là thông tin đáng chú ý trong dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần của Bộ Tài chính đề xuất quy định về bán cổ phần lần đầu.

Theo Bộ Tài chính, phương thức dựng sổ để bán cổ phần này là một phương thức phổ biến trên thế giới cần được nghiên cứu áp dụng trong quá trình cổ phần hóa. Phương pháp dựng sổ là quá trình tạo lập, tiếp nhận và ghi lại cầu cổ phiếu của nhà đầu tư, tổ chức phát hành sẽ thực hiện chào bán ra công chúng thông qua bảo lãnh phát hành. Theo đó, tổ chức bảo lãnh phát hành phối hợp với tổ chức phát hành xác định khoảng giá dự kiến và dựa vào nhu cầu của thị trường trên cơ sở dựng sổ lệnh về nhu cầu nhà đầu tư để xác định mức giá cuối cùng.

Ngoài ra, để phù hợp với tình hình thực tế, dự thảo Nghị định cũng thay thế hướng dẫn việc xử lý số cổ phần chưa bán được. Theo đó, trường hợp không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong trong nghiệp theo phương án cổ phần hóa đã duyệt, đồng thời thực hiện các thủ tục để chuyển doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Tùy số lượng cổ phần chưa bán được, vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh lại và thực hiện thoái vốn sau khi doanh nghiệp đã hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần.

Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thực hiện thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phần với giá bán không thấp hơn giá khởi điểm với khối lượng đã đăng ký mua hợp lệ. Nếu nhà đầu tư không mua, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định trên.

Trường hợp đã bán được một phần số cổ phiếu chào bán trong cuộc đấu giá công khai, số lượng cổ phần chưa bán được trong cuộc đấu giá công (bao gồm cả số lượng cổ phần các nhà đầu tư đã trúng giá nhưng từ chối mua) sẽ do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá hợp lệ để thỏa thuận bán cho các nhà đầu tư này theo đúng khối lượng đã đăng ký và mức giá đã đặt mua tại phiên đấu giá theo nguyên tắc lựa chọn giá thỏa thuận từ mức giá đã trả cao nhất xuống mức thấp của cuộc đấu giá đã công bố trở xuống cho đủ số lượng cổ phần còn phải bán.

Nếu không bán hết cổ phiếu cho các nhà đầu tư sau khi đã thỏa thuận, doanh nghiệp cổ phần hóa thực hiện theo quy định như trường hợp không có nhà đầu tư nào đăng ký mua cổ phần.

Về việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: phải thực hiện đấu giá giữa các nhà đầu tư chiến lược với nhau trên sở giao dịch chứng khoán và thực hiện bán đấu giá sau cuộc đấu giá công khai (không áp dụng hình thức bán trước cho nhà đầu tư chiến lược và bỏ quy định mức khống chế số lượng tối đa 3 nhà đầu tư chiến lược tại mỗi doanh nghiệp).

Dự thảo Nghị định này được đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, và nếu được thông qua sẽ thay thế cho Nghị định 59/2011/NĐ-CP.

Đối tác chiến lược phải kinh doanh có lãi 2 năm gần nhất

Theo Bộ Tài chính, cơ chế bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược hiện còn bất cập do nhà đầu tư chiến lược có nghĩa vụ phải cung cấp nhiều nguồn lực theo cam kết nhưng lại hạn chế không được bán cổ phiếu trong vòng 5 năm. Mặt khác, hiện chưa có quy định các chế tài xử lý các nhà đầu tư chiến lược không thực hiện đúng cam kết…

Để khắc phục những hạn chế trên, dự thảo Nghị định đã điều chỉnh quy định việc bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, bổ sung tiêu chuẩn của nhà đầu tư chiến lược phải là nhà đầu tư có cùng ngành nghề kinh doanh chính với doanh nghiệp cổ phần hóa, có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần phải có lãi và vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập phải đảm bảo có đủ nguồn để mua số lượng cổ phiếu đăng ký mua.
Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua thì không tổ chức bán thỏa thuận cho nhà đầu tư chiến lược mà chuyển sang bán đấu giá công khai cùng với các nhà đầu tư thông thường khác.Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Tin liên quan
Tin cũ hơn
Xem thêm