Thêm một quỹ mở với vốn điều lệ trên 450 tỷ đồng hoạt động tại Việt Nam

Cập nhật: 11:51 | 25/07/2019 Theo dõi KTCK trên

TBCKVN - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - SSC vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng số 39/GCN-UBCK cho Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam với số vốn điều lệ trên 450 tỷ đồng.

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset Việt Nam là quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở tại thị trường Việt Nam, dành cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài. Vì Quỹ MAGEF là quỹ cổ phiếu, quỹ có mức rủi ro cao, và giá trị của quỹ sẽ biến động theo thị trường chứng khoán. Quỹ phù hợp với nhà đầu tư có kỳ vọng mức lợi nhuận cao, có ý định đầu tư trung và dài hạn, và có thể chịu được biến động của thị trường.

Thêm một quỹ mở với vốn điều lệ trên 450 tỷ đồng hoạt động tại Việt Nam
Ảnh minh họa

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn thông qua tăng trưởng vốn gốc và thu nhập của các khoản đầu tư thông qua việc đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu của các công ty niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn, thanh khoản cao. Các công ty này thường dẫn đầu ngành, có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, năng lực quản trị tốt minh bạch, tiềm lực tài chính tốt và có khả năng sinh lời vượt trội. Quỹ sẽ áp dung chiến lược đầu tư chủ động tập trung vào cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch có vốn hóa lớn, thanh khoản cao và cổ phiếu sẽ niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, chủ động xây dựng danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu của các công ty trong các ngành nghề khác nhau. Căn cứ vào các nghiên cứu, phân tích cơ bản nền kinh tế vĩ mô, Quỹ sẽ xây dựng mô hình phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu đầu tư của Quỹ và phù hợp với điều kiện thị trường ở mỗi giai đoạn khác nhau. Đồng thời Quỹ cũng xác định những rủi ro đối với danh mục đầu tư và có biện pháp kiểm soát đối với những rủi ro này.

Anh Khang