Thêm 16 doanh nghiệp vừa công bố lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền

Cập nhật: 09:47 | 28/09/2022 Theo dõi KTCK trên

Tháng 10 tới, có khá nhiều doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2021 và đợt đầu năm 2022.

Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (Mã HC1): Ngày 4/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 31/10/2022.

Công ty CP Vimc Logistics (Mã VLG): Ngày 4/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 26/10/2022.

Thêm 16 doanh nghiệp vừa công bố lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền

Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (Mã BVS): Ngày 5/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 20/10/2022.

Công ty CP Thủy điện Đăk Đoa (Mã HPD): Ngày 6/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 20/10/2022.

Công ty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội (Mã BSH): Ngày 6/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 24/10/2022.

Công ty CP Cảng Cát Lái (Mã CLL): Ngày 7/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 24% (1 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng). Ngày chi trả là 19/10/2022.

Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (Mã CSM): Ngày 7/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 21/10/2022.

Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long (Mã VLW): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày thanh toán là 26/10/2022.

Công ty CP Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (Mã VHF): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 2,73% (1 cổ phiếu được nhận 273 đồng). Ngày thanh toán là 27/10/2022.

Công ty CP Mía đường Sơn La (Mã SLS): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 - 2022 tỷ lệ 100% (1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng). Ngày thanh toán là 25/10/2022.

Công ty CP Môi trường Đô thị An Giang (Mã AGE): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 2% (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày thanh toán là 28/10/2022.

Công ty CP Thiết bị (Mã MA1): Ngày 10/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 20/10/2022.

Công ty CP In số 4 (Mã IN4): Ngày 11/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện là 2/11/2022.

Công ty CP Chiếu sáng Công cộng TP. HCM (Mã CHS): Ngày 14/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2021 tỷ lệ 4,5% ( 1 cổ phiếu được nhận 450 đồng). Thời gian thực hiện là 26/10/2022.

Công ty CP Cảng Chân Mây (Mã CMP): Ngày 18/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 - 2022 tỷ lệ 0,32% (1 cổ phiếu được nhận 32 đồng). Ngày thanh toán là 28/10/2022.

Tổng Công ty CP Tư vấn xây dựng Việt Nam (Mã VGV): Ngày 18/10/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2021 tỷ lệ 3,6% (1 cổ phiếu được nhận 360 đồng). Ngày thanh toán là 26/10/2022.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Mía đường Sơn La (SLS) sắp trả cổ tức niên độ 2021-2022, tỷ lệ 100%

Công ty CP Mía đường Sơn La (SLS) vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả ...

Nhơn Trạch 2 (NT2) dự chi hơn 187 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2021

Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE - Mã: NT2) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức ...

Cảng Cát Lái (CLL) sắp trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt, tỷ lệ 24%

Công ty CP Cảng Cát Lái (HOSE - Mã: CLL) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông chi ...

Anh Khôi