Thẻ bảo hiểm y tế có còn giá trị khi nghỉ việc?

Cập nhật: 08:52 | 24/12/2019

TBCKVN - Độc giả hỏi: Có được dùng thẻ bảo hiểm y tế đã mua ở doanh nghiệp khi vừa thôi việc nữa hay không?

the bao hiem y te co con gia tri khi nghi viec

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 có gì thay đổi?

the bao hiem y te co con gia tri khi nghi viec

6 quy định mới nhất về bảo hiểm xã hội năm 2020

the bao hiem y te co con gia tri khi nghi viec

Sự khác nhau của bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế

the bao hiem y te co con gia tri khi nghi viec
Ảnh minh họa

Doanh nghiệp báo giảm bảo hiểm y tế (BHYT) khi người lao động nghỉ việc

Để quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tránh việc lợi dụng các loại hình bảo hiểm để trục lợi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn cụ thể khi có sự thay đổi nhân sự trong doanh nghiệp.

Theo khoản 2 Điều 50 Quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, doanh nghiệp có trách nhiệm lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo đúng quy trình, quy định.

Trường hợp doanh nghiệp có người lao động nghỉ việc mà lập danh sách báo giảm chậm thì phải đóng số tiền bảo hiểm y tế của các tháng báo giảm chậm.

Thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn giá trị khi nghỉ việc?

Theo Điều 50 Quyết định 595, khi doanh nghiệp báo giảm người tham gia BHYT tại đơn vị mình thì thẻ BHYT của người lao động thôi việc chỉ có giá trị sử dụng đến hết tháng đó.

Do vậy mà người lao động không được phép dùng thẻ BHYT cho đến khi hết ngày sử dụng ghi trên thẻ.

Bởi lẽ khi có bất cứ trường hợp khám, chữa bệnh BHYT nào thì cơ sở khám, chữa bệnh cũng phải tra cứu thông tin thẻ BHYT trên hệ thống để xác định giá trị sử dụng của thẻ này.

Dựa theo kết quả tra cứu, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ:

- Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với trường hợp người tham gia BHYT đang đóng và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng.

- Không thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với trường hợp người tham gia đã bị báo giảm nhưng tại thời điểm khám, chữa bệnh thẻ vẫn còn giá trị sử dụng.

Cách tiếp tục sử dụng thẻ BHYT

Theo Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, mỗi người tham gia BHYT chỉ được cấp 1 thẻ BHYT với 1 mã số xác định mức hưởng cũng như các quyền lợi.

Để tiếp tục nhận được các quyền lợi từ bảo hiểm y tế, người lao động nghỉ việc có thể tham gia BHYT tự nguyện theo hình thức hộ gia đình với cách thức đơn giản, dễ dàng và mức đóng do chính mình lựa chọn.

Nếu tham gia liên tục thì thẻ bảo hiểm y tế sẽ có giá trị sử dụng nối tiếp với ngày hết hạn của thẻ trước. Tức là, giá trị sử dụng trên thẻ mới nối liền với ngày hết hạn của thẻ cũ và người lao động sẽ được hưởng các mức bảo hiểm theo hình thức tham gia.

Minh Phương