Thành Thành Công - Biên Hòa (SBT) thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2019-2020

Cập nhật: 15:57 | 14/10/2019

TBCKVN - Ngày 14/10/2019, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, HOSE – Mã chứng khoán: SBT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên độ 2018-2019, thông qua kế hoạch kinh doanh tương đối thận trọng.    

thanh thanh cong bien hoa sbt thong qua ke hoach kinh doanh nien do 2019 2020

Quý IV, Transimex trả cổ tức năm 2018 tổng tỷ lệ 25%

thanh thanh cong bien hoa sbt thong qua ke hoach kinh doanh nien do 2019 2020

Quỹ ngoại HDI Global đăng ký mua tiếp 4,4 triệu cổ phiếu PVI

Theo đó, Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên độ 2018-2019, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2019-2020 với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng nhẹ so với niên độ trước, lần lượt đạt 10.903 tỉ đồng, 430 tỉ đồng.

Công ty dự kiến trích 5% lãi sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển để nghiên cứu các giống mía năng suất cao, 2% vào quĩ công tác xã hội, 5% quĩ khen thưởng, phúc lợi và tỉ lệ chi trả cổ tức niên độ 2019-2020 dự kiến 4%-6%.

thanh thanh cong bien hoa sbt thong qua ke hoach kinh doanh nien do 2019 2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên độ 2018-2019.Nguồn: TTC Sugar

Ngoài ra, TTC Sugar đã thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất với các bên có liên quan; và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019-2020.

Tại đại hội, cũng thông qua mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và Thư ký HĐQT phụ trách quản trị công ty 2019-2020 bao gồm cả thù lao tháng 13 là 10 tỉ đồng.

TTC Sugar chấp thuận việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay bà Nguyễn Thùy Vân đã được thông qua đơn từ nhiệm, với tiêu chí bầu cử là các chuyên gia trong việc phát triển chuỗi sản phẩm nông nghiệp để phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của công ty.

Cũng tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của công ty với loại cổ phần phát hành là cổ phần phổ thông có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Hoàng Hà