Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo"

Cập nhật: 15:20 | 08/08/2022 Theo dõi KTCK trên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 11527/UBND-CN yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch, thu hồi các dự án đã quá thời hạn và không có tính khả thi.

Thanh Hóa: Tân Cảng Travel đề xuất làm đại dự án Marina Bay Hải Tiến

Thanh Hóa: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm do ngành thuế thực hiện đạt hơn 17.600 tỷ đồng

Thanh Hoá: Nhiều người mất tiền tỷ vì bị Hacker tấn công tài khoản ngân hàng

Thanh Hóa: Quy hoạch bổ sung sân golf tại huyện Nga Sơn giai đoạn 2021 - 2030

Khẩn trương khắc phục tình trạng "quy hoạch treo" và "dự án treo"
Sau khi được chấp thuận đầu tư năm 2014, Dự án Trung tâm dạy nghề Y tá điều dưỡng quốc tế tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương với diện tích hơn 50.000m2 vẫn dang dở, bỏ hoang

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Công văn số 4358/VPCP-CN ngày 13/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo”; trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 5531/SXD-QH ngày 30/7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp: Rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn và theo nhiệm vụ, chức năng quản lý để kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi (báo cáo UBND tỉnh nếu vượt thẩm quyền). Trường hợp cần thiết điều chỉnh quy hoạch thì xác định loại hình điều chỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Rà soát đối với các dự án đầu tư đã được UBND cấp huyện chấp thuận đầu tư, có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch được duyệt và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.

Lập kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị. Thực hiện nghiêm Kế hoạch triển khai lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022 tại Quyết định số 105/KH-UBND ngày 12/4/2022.

Xây dựng chương trình đô thị, khu vực phát triển đô thị và kiểm soát chặt chẽ tốc độ, chất lượng phát triển đô thị. - Kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo theo yêu cầu và chấp hành việc giám sát của người dân, cơ quan dân cử, của Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong quá trình lập và thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp theo nhiệm vụ, chức năng quản lý thực hiện: Rà soát các dự án đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ, và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”. Tham mưu việc thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, trong đó có lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị, hạ tầng đô thị.

Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp xác định các loại hình điều chỉnh quy hoạch (quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị), việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đảm bảo theo quy định.

Theo số liệu thống kê từ các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết tính đến tháng 11/2021, Thanh Hoá có 4 dự án, công trình vi phạm pháp luật đất đai với tổng diện tích đất là hơn 236 héc ta còn vướng mắc, chưa xử lý được; có 109 dự án, công trình với tổng diện tích đất là hơn 278 héc ta không sử dụng đất hoặc chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng, để hoang hoá, gây lãng phí đất đai; có 2 dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra đến nay còn vướng mắc, khó khăn, chưa giải quyết để đưa đất vào sử dụng.

Nhật Nam

Tin cũ hơn
Xem thêm